Άρχισε να λειτουργεί από 24-01-2011 η εφαρμογή για την υποβολή μέσω διαδικτύου της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης 2011 και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης του προηγούμενου έτους 2010. Η εφαρμογή θα επεκταθεί σύντομα ώστε να επιτρέπει την διαδικτυακή υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 με μεταβολές αλφαριθμητικών στοιχείων σε σχέση με την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης προηγούμενου έτους 2010. Θα υπάρξει σύντομα νέα ανακοίνωση μόλις θα είναι δυνατή και η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011  με μεταβολή αλφαριθμητικών στοιχείων. Για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές:

Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.opekepe.gr/ από οποιαδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή

  • επιλέξτε απευθείας τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κάνετε χρήση της λειτουργίας της υπηρεσίας on-line υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 χωρίς μεταβολές στοιχείων
  • για να συνδεθείτε θα πρέπει να καταχωρήσετε το ΑΦΜ και τον μοναδικό αριθμό φορολογικής δήλωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2009
  • ακολουθήστε τις απλές οδηγίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας και ακολούθως εκτυπώστε την σε δύο αντίγραφα.
  • καταθέστε υπογεγραμμένα εντός 15 ημερών τα αντίγραφα  της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 σε οποιοδήποτε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ για επικύρωση και ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • η μη έντυπη κατάθεση  και έγκαιρη επικύρωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2011 οδηγεί σε ακύρωση αυτής και απαιτεί την εκ νέου υποβολής της.

Ο ΕΛΓΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύοντας στην έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων του έτους 2011, υλοποίησαν την παραπάνω εφαρμογή ως ανταπόκριση στην απαίτηση των δικαιούχων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία του πολίτη που απλοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν την γραφειοκρατία.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->