sbokosΤις εργασίες και τους κόπους μιας ζωής δωρίζει στον Δήμο Ανωγείων ο πρώην Δήμαρχος και εκπαιδευτικός κ.Γιώργος Σμπώκος με στόχο την δημιουργία ενός Ιδρύματος όπου θα εκτίθεται το τεράστιο αυτό υλικό, που αποτελείται από 1500 βιβλία, 14 βιβλία που έχει εκδώσει ο ίδιος, αλλά και υλικό με το οποίο ο Δήμος θα μπορεί να ανασυγκροτήσει το “Παλαιό Ανωγειανό σπίτι” αλλά και να δημιουργήσει μια μορφή Λαογραφικού μουσείου. Ο κ.Σμπώκος  με επιστολή στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων γνωστοποιεί την πρόθεση του να δωρίσει όλη αυτή τη τεράστια συλλογή του στον Δήμο, θέτοντας φυσικά κάποιους όρους ώστε να γίνει το Ίδρυμα που θα φέρει το όνομα του ίδιου και της συζύγου του Αμαλίας, που με την κατάλληλη εκμετάλλευση από τον Δήμο Ανωγείων θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει στις νεότερες γενιές, τον Πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των Ανωγείων, που τόσο πιστά έχει καταγράψει και συλλέξει στο διάβα της ζωής του ο ακούραστος εργάτης του χωριού μας Γιώργης Σμπώκος. Σύμφωνα με την επιστολή, η συλλογή θα περάσει σύντομα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αναμένεται να γίνει αποδεκτή κατά πλειοψηφία, ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στις συμβολαιογραφικές πράξεις και ο Δήμος να αποκτήσει ένα ανεκτίμητης αξίας Πολιτιστικό αρχείο. Η “Α” δημοσιεύει σήμερα την επιστολή του κ. Σμπώκου η οποία αναφέρει τα εξής:

Προς: Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ανωγείων

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας είναι γνωστή η πορεία και η προσπάθεια ζωής μου, η οποία αποσκοπούσε στην πρόοδο και ανάπτυξη των Ανωγείων και ως εκ τούτου δεν θα αναφερθώ σε αυτήν. Θα αναφερθώ μόνο στον τομέα της πλούσιας ιστορίας και λαογραφίας των Ανωγείων. Με το διορισμό μου στ’ Ανώγεια, ως δασκάλου το 1959, διαπίστωσα ότι, μεταξύ των πολλών παραλήψεων των Ανωγειανών ήταν και η μη συγκέντρωση, καταγραφή και ανάδειξη των θαυμαστών ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων, με τα οποία ελάμπρυναν τα τιμημένα Ανώγεια, αγώνες και θυσίες αιώνων. Απεφάσισα λοιπόν, μεταξύ των πρώτων τομέων των δραστηριοτήτων μου να είναι και αυτός της συγκέντρωσης των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων, αποκλειστικά της περιοχής των Ανωγείων.

Έτσι άρχισε ένας μεγάλος αγώνας, καταγραφής και ηχογράφησης, από ζωντανές πηγές, των λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εκ παραλλήλου άρχισε το δύσκολο έργο της συγκέντρωσης των ιστορικών και λαογραφικών αντικειμένων, επ’ αμοιβή, και το οικονομικό βάρος που υπέστην, καθ’ όλη τη διάρκεια των προσπαθειών, υπήρξε μεγάλο και δυσανάλογο, στις πλείστες των περιπτώσεων, των οικονομικών μου δυνατοτήτων.

Συγκεντρώθηκε ένας μεγάλος όγκος παλιών αντικειμένων, που αποτελεί ένα θαύμα, δεδομένου ότι, η συμφορά του ολοκαυτώματος, τον Αύγουστο του 1944, είχε καταστρέψει σχεδόν τα πάντα. Στην προσπάθεια πρόσφεραν αφιλοκερδώς περί τα τριάντα αντικείμενα έντεκα καταγεγραμμένοι δωρητές.

Στην όλη προσπάθεια, συγκέντρωσης των ιστορικών και λαογραφικών αντικειμένων, πολύτιμο και βασικό συνεργάτη είχα τη σύζυγο μου Αμαλία, το γένος Παπά – Μιχάλη Μανουρά.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας μας ήταν η δημιουργία του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού (Παραδοσιακό Σπίτι Ανωγείων),το οποίο λειτούργησε, ως επίσημο μουσείο, τα έτη 1999-2001. Λόγοι οικονομικοί (έλλειψη πόρων, εφορείες, ασφάλειες κ.τ.λ) μας ανάγκασαν να το κλείσουμε και να δεχόμεθα και μέχρι σήμερα, μόνο ερευνητές, σχολεία και οργανώσεις, και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και παρά του ότι ο χώρος του μουσείου δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος.

Ζήτησα από τα παιδιά μου Γιάννη, Ειρήνη και Πάρη να περιέλθουν στη δικαιοδοσία τους, όλα τα αντικείμενα του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού, η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο μου, υπό την προϋπόθεση να δημιουργήσουν κοινωφελή οργανισμό με τον τίτλο: ΄΄Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου, με βασικούς σκοπούς: 1) Τη συνέχιση συγκέντρωσης και ανάδειξης των ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων των Ανωγείων και τη μελλοντική ολοκλήρωση και συγγραφή της ιστορίας των και 2) Την πολιτιστική, τουριστική και οικολογική ανάπτυξη των Ανωγείων, δημιουργώντας, παράλληλα τους κατάλληλους και αναγκαίους χώρους για τη στέγαση του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού και των λοιπών πολιτιστικών, αρχειακών και μουσειακών χώρων καθώς και της βιβλιοθήκης μου.

Στη βιβλιοθήκη μου, πέραν της πληθώρας των βιβλίων, θα συμπεριλαμβάνονται οι 18 συγγραφικές εργασίες μου, τα δε έσοδα από την έκδοση και πώληση τους θα αποτελούν εσαεί και σε κάθε περίπτωση, πόρους του Ιδρύματος.

Μετά από ώριμη σκέψη τα παιδιά μου, μου γνωστοποίησαν ότι, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, αδυνατούν άμεσα να κατασκευάσουν τις αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία του Ιδρύματος και ως εκ τούτου επιθυμούν το όλο θέμα να περιέλθει προς προώθηση στο Δήμο Ανωγείων.

Με δεδομένα τα παραπάνω προτίθεμαι να σας παραχωρήσω δωρεάν:

1). Την Προσωπική μου Βιβλιοθήκη με 1.500 περίπου βιβλία, συνημμένα υποβάλλεται κατάλογος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

2). Παραχώρηση 14 εκδοθέντων συγγραμμάτων μου και 4 υπό έκδοση, συνημμένα υποβάλλεται κατάλογος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

3). Υλικό για την πλήρη συγκρότηση του Παλιού Ανωγειανού Σπιτιού, συνημμένα υποβάλλεται κατάλογος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

4). Υλικό για την πλήρη συγκρότηση Λαογραφικού Μουσείου Ανωγείων, συνημμένα υποβάλλεται κατάλογος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

5). Υλικό για τη συγκρότηση Ιστορικού και προσωπικού Αρχείου υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις

 

Α). Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)όταν οι συνθήκες και τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέψουν, με τον τίτλο ΄΄ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΜΠΩΚΟΥ’’, του οποίου περιουσία θα αποτελεί όλο το παραπάνω δωρηθέν υλικό το οποίο θα σας μεταβιβαστεί με συμβολαιογραφική πράξη.

Β). Σε οιανδήποτε κτιριακή εγκατάσταση που θα εκτίθεται υλικό που έχει δωριθεί, υποχρέωση του Δήμου είναι να αναρτάται πινακίδα με το λογότυπο δωρεά εκτιθέμενου υλικού ΄΄Γεωργίου και Αμαλίας Σμπώκου΄΄.

Παρακαλώ την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει αν αποδέχεται την δωρεά, και υπό τους όρους που προαναφέρθηκαν, προβαίνοντας στις άμεσες και αναγκαίες ενέργειες.

Με τιμή

Γ. Σμπώκος

 

 

Μοιραστείτε το

-

-->