Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ανωγείων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ανωγείων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

 

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ανωγείων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα  δωρεάν  προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ                                                         ΩΡΕΣ

 

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25

 

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25

 

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

 

Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25

 

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

ΝΕΟ

Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες 25

 

Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο (Ι) 50 

 

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

 

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50

ΝΕΟ

Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

 

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

 

Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25

 

Σύνταξη εγγράφων – φορμών  50

ΝΕΟ

Βασικά Αγγλικά Α1 50

ΝΕΟ

Βασικά Γαλλικά Α1 50

ΝΕΟ

Βασικά Γερμανικά Α1 50

ΝΕΟ

Βασικά Ιταλικά Α1 50

 

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

 

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

 

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 

 

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25

 

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50

 

Εθελοντικές δράσεις στην Τοπική Κοινωνία 25

 

Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50

 

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

 

Μουσουλμανική μειονότητα- Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ                                                     ΩΡΕΣ

ΝΕΟ

Άθληση στην Τρίτη Ηλικία 25

ΝΕΟ

Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 25 

ΝΕΟ

Προληπτική Ιατρική στην Τρίτη Ηλικία 25

ΝΕΟ

Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25

ΝΕΟ

«Χαϊνηδες» Γνώστες του βουνού 25

ΝΕΟ

Εργαστήρι οικολογικής βαφής νημάτων 50

ΝΕΟ

Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος  50

ΝΕΟ

Κατασκευή τοπικής φορεσιάς 50

ΝΕΟ

Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες

     10

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας,  Καλομοίρη Ελευθερία.

Τηλ. 283431688

email: [email protected][email protected]

 

Δηλώσεις συμμετοχής  Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη  11:00 με 2:00 μέχρι 23 Οκτωβρίου, ισόγειο Δημαρχείου Ανωγείων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->