ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ –ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ που θα καλύψει τις ανάγκες της Δήμου Ανωγείων και θα χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, πλημμύρες, παγετός, κατολισθήσεις) αλλά και την πρόληψη τους με εξασφάλιση των επισφαλών πρανών με κίνδυνο κατολίσθησης, τεμαχισμό και απομάκρυνση κλαδιών  και άλλες ενέργειες απέκτησε ο δήμος Ανωγείων.

Το μηχάνημα θα έχει την δυνατότητα να εξοπλιστεί παράλληλα με πολλά εξαρτήματα – παρελκόμενα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις κάθε φορά ανάγκες του Δήμου. Επιπλέον παρελκόμενα που θα μπορεί να φέρει το μηχάνημα-όχημα είναι εκχιονιστική φρέζα, χορτοκοπτικοί βραχίονες (για τη κοπή χόρτων, κλαδιών δέντρων κ.λπ.), αποφρακτική εξάρτηση, πυροσβεστική εξάρτηση και πλυστική εξάρτηση. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να κινείται με άνεση και εκτός δρόμου και να έχει το μέγιστο δυνατό ελεύθερο ύψος από το έδαφος.

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α1. Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Α1.1 ΒΑΣΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

 1. Κινητήρας: Πετρελαιοκινητήρας, υγρόψυκτος, τετράχρονος, με έκχυση  καυσίμου με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και υπερπληρωτή αέρος. Η ισχύς του κινητήρα θα ανταποκρίνεται με άνεση στη λειτουργία του κάθε φορά προσαρτημένου εξαρτήματος επί του οχήματος και θα είναι τουλάχιστον 230HP, με ροπή τουλάχιστον 800Nm και κυβισμό περίπου 6500 cm3. Ο κινητήρας θα πληροί τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα παρέχεται άνεση στην πρόσβαση του κινητήρα για τον έλεγχο και την συντήρησή του.
 2. Καύσιμο: Πετρέλαιο κίνησης.
 3.  Ηλεκτρικό σύστημα: Το πολυμηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με δύο συσσωρευτές των 12V και χωρητικότητας τουλάχιστον 100Αh ο καθένας, γεννήτρια τουλάχιστον 80A, πίνακας με πλήρη ορατότητα, οπτικές, ηχητικές ενδείξεις και προειδοποιήσεις, που θα ελέγχουν συνεχώς την κάθε λειτουργία του μηχανήματος, φωτισμός κατά Κ.Ο.Κ.

 

 1.  Συμπλέκτης: Ξηρός μονόδισκος ή βελτιωμένου τύπου, χειριζόμενος μέσω πεντάλ με κατά το δυνατόν μεγάλη επιφάνεια τριβής και υλικό τριβής οργανικό χωρίς αμίαντο.
 2. Κιβώτιο ταχυτήτων: Πλήρως συγχρονισμένο με οκτώ (8) τουλάχιστονταχύτητες εμπρός και τρεις (3) τουλάχιστον πίσω, με προεπιλογή της ταχύτητας μόνο με την χρήση του χειρομοχλού. Θα είναι εξοπλισμένο με τρεις σχέσεις μετάδοσης δηλαδή την κανονική (γρήγορη πορεία), την αργή (εργασίας), πολύ αργή (ειδικές εργασίες). Το όχημα πρέπει να έχει μόνιμη κίνηση και στους 4 τροχούς (4X4) με δυνατότητα κλειδώσεως των διαφορικών. Η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της κλείδωσης των διαφορικών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από τον θάλαμο του οδηγού.
 3.  Σύστημα πέδησης: Διπλό υδραυλικό σύστημα σε όλους του τροχούς, με υποβοήθηση πεπιεσμένου αέρα, ενεργούντος σε όλους τους τροχούς, με δίσκους στους μπροστινούς και στους πίσω τροχούς και προστασία από εμπλοκή των τροχών κατά την πέδηση (ABS). Θα φέρει διάταξη αυτόματης ρύθμισης της δύναμης πέδησης ανάλογα με το φορτίο των αξόνων. Το υλικό τριβής των δίσκων δεν θα περιέχει αμίαντο. Πέδηση στάθμευσης ενεργοποιείται στους πίσω τροχούς. Τα σύστημα πέδησης θα καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον ισχύοντα ΚΟΚ.
 4.  Ανάρτηση: Θα είναι σύγχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας βαρέως τύπου και θα περιλαμβάνει ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικούς τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασμών και στους τέσσερις τροχούς, ράβδο σταθεροποίησης και στους δυο άξονες.
 5. Σύστημα διεύθυνσης: Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος πρέπει να είναι πλήρως υδραυλικό. Για την εύκολη λειτουργία των παρελκόμενων όπως η χρήση χορτοκοπτικού βραχίονα ή εκχιονιστικής φρέζας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του οχήματος και από την δεξιά πλευρά. Για τον σκοπό αυτό το όχημα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς του τιμονιού, των οργάνων και των ποδομοχλών από την αριστερή θέση στην δεξιά.

9.       Πλαίσιο: Για μεγαλύτερη ευελιξία θα έχει μέγιστο πλάτος 220cm (μη λαμβανόμενης υπόψη της έκτασης των καθρεπτών και της προεξοχής των εξαρτήσεων) και μέγιστη ακτίνα στροφής14,00 m ( μετρούμενη στο εξωτερικό ίχνος των τροχών)

10.  Θάλαμος: Επιμελημένη κατασκευή μεγάλης αντοχής, θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντικραδασμικών στοιχείων, θα φέρει ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού  και συνοδηγών (ενός ή δυο ατόμων), με ζώνες ασφαλείας, κατασκευασμένα από αφρώδες ελαστικό υλικό επενδεδυμένα με τεχνητό δέρμα ή άλλο κατάλληλο συνθετικό υλικό μεγάλης αντοχής. Τα εσωτερικά πλευρικά τοιχώματα και η οροφή του αμαξώματος θα φέρουν πλήρη επένδυση ώστε να παρέχεται ασφάλεια στους επιβάτες από προσκρούσεις. Οι δύο πόρτες θα περιλαμβάνουν ανοιγόμενα παράθυρα και αλεξινέμιο μεγάλης ορατότητας από κρύσταλλο πολλαπλών επιστρώσεων. Επίσης θα διαθέτει σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων, σύστημα κλιματισμού (air condition), ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες με εκτόξευση νερού, εσωτερικούς και εξωτερικούς καθρέφτες. Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα για την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος καθώς και οπτική και ηχητική προειδοποίηση τυχόν ανωμαλιών στην λειτουργία του.

11.   Τροχοί: Θα φέρει τροχούς με κατάλληλα ελαστικά για κίνηση και εκτός δρόμου καθώς και πλήρη εφεδρικό τροχό, με γρύλο ανύψωσης. Τα ελαστικά να είναι ημερομηνίας κατασκευής όχι πέραν εξαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης.

 

 1.  Κιβωτάμαξα: Θα είναι στιβαρής κατασκευής ηλεκτροσυγκολημένη από χαλύβδινα ελάσματα με ενισχύσεις σιδηροδοκών ώστε να αποτελεί συνολικά μια άκαμπτη και ισχυρή κατασκευή. Θα έχει την δυνατότητα ανατροπής προς τις τρεις πλευρές δηλαδή αριστερά, δεξιά, πίσω. Οι καθαρές διαστάσεις της θα είναι περίπουμήκος 2,5m, πλάτος 2,0 m και το ελεύθερο ύψος από τα έδαφος χωρίς φορτίο τουλάχιστον 0,35μ Το επιτρεπόμενο φορτίοκάθε άξονα θα είναι τουλάχιστον 4.000kg. Τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας πρέπει να είναι προσθαφαιρούμενα και στο πάτωμα να υπάρχουν σημεία στερέωσης παρελκόμενων. Για την αντισκωριακή προστασία της θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και θα χρησιμοποιηθούν χρώματα άριστης ποιότητας-εργοστασιακής

βαφής.

 1. Αεροσυμπιεστής: Κατάλληλος για το προσφερόμενο μηχάνημα, με ρυθμιστή πίεσης,  δεξαμενές αέρος και βαλβίδα πλήρωσης των ελαστικών.
 2.  Εξοπλισμός για πολλαπλή χρήση: Για την λειτουργία των παρελκόμενων το όχημα πρέπει να διαθέτει εμπρόσθιο δυναμολήπτη με ηλεκτρική σύμπλεξη και δυνατότητα επιλογής στροφών. Για την αποφυγή απωλειών ισχύος ο δυναμολήπτης πρέπει να παίρνει κίνηση απ’ ευθείας από τον κινητήρα. Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό κυκλωμάτων (τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα) και πολλαπλών εξόδων έτσι ώστε να κινεί διάφορα παρελκόμενα συγχρόνως. Η παροχή των κυκλωμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 120l/min και πίεση τουλάχιστον 180bar. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί στο μέλλον επιπλέον υδραυλικό κύκλωμα. Για την εύκολη λειτουργία των παρελκόμενων το χειριστήριο

πρέπει να βρίσκεται εντός της καμπίνας.Για την στήριξη των παρελκόμενων πρέπει να υπάρχουν σημεία στήριξης στο εμπρός, στο πίσω και στο μέσο του οχήματος.

 

 

Συμπληρωματικά εξαρτήματα:

Με κάθε όχημα θα παραδοθούν και τα εξής εξαρτήματα, εργαλεία και όργανα:

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1. Μία (1) εργαλειοθήκη μεταλλική.

2. Ένα (1) κλειδί εξαρμόσεως ελαστικών.

3. Μία (1) μανέλλα.

4. Μία (1) σειρά γερμανικών κλειδιών.

5. Ένα (1) γαλλικό κλειδί.

6. Ένα (1) κατσαβίδι.

7. Ένα (1) όργανο μέτρησης πίεσης ελαστικών.

8. Ένα (1) τρίγωνο βλαβών.

9. Ένα (1) περιστρεφόμενο φάρο οροφής.

10. Μια (1) φόρμα χειριστή.

11. Ένα (1) φαρμακείο.

12. Πυροσβεστήρας

13.Αλυσίδες χιονιού και για τους τέσσερις τροχούς.

 

 

Α1.2 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

 

Μήκος λεπίδας: 3000 έως3400 mm,

τύπος λεπίδας: ευθεία, διατομής καμπύλης μορφής.

Πλάτος αποχιονισμού (με μέγιστη γωνία κλίσεως): 2450 έως2800 mm.

Γωνία κλίσεως ως προς τον κατά μήκος άξονα του εξάρτησης: 300 τουλάχιστον

Υψος λεπίδας: 800 έως1000 mm.

Βάρος (χωρίς την πλάκα προσαρμογής): τουλάχιστον500 Kg.

 

Α1.3 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ

 

 

Η φρέζα είναι εμπρόσθιας τοποθέτησης και να παίρνει κίνηση από τον δυναμολήπτη του οχήματος.  Η στήριξή της και η προσαρμογή της γίνεται εύκολα,  γρήγορα και με ασφάλεια στα διατιθέμενα από το όχημα σημεία σύνδεσης. Για την εκτόξευση χιονιού  υπάρχει διβάθμιο σύστημα με ένα κύλινδρο ο οποίος θα κόβει το χιόνι και έναν ο οποίος θα εκτοξεύει το χιόνι.

 

Το πλάτος αποχιονισμού  είναι τουλάχιστον  2,5 m.

Η διάμετρος τυμπάνου  είναι τουλάχιστον  700 mm.

Το μήκος εκτόξευσης  είναι ρυθμιζόμενο και τουλάχιστον 20 μέτρα

 

Υπάρχει δυνατότητα υδραυλικής περιστροφής της χοάνης καθώς και υδραυλική ρύθμιση για το μήκος εκτόξευσης. Οι κινήσεις θα γίνονται από την καμπίνα του οχήματος με το χειριστήριο του οχήματος και όχι από ανεξάρτητο.

Η κίνηση στο παρελκόμενο θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του οχήματος.

Για την ρύθμιση του ύψους εργασίας και για την αυτόματη προσαρμογή στην μορφολογία του εδάφους το παρελκόμενο πρέπει να διαθέτει ειδικά πέδιλα.

 

 

Α1.4 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

 

Το προσφερόμενο εξάρτημα φέρεται επί χαλύβδινου πλαισίου το οποίο τοποθετείται επί του βασικού οχήματος. Το βάρος του αλατοδιανομέα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 900 κιλά

 

Θα αποτελείται από:

 

α) πλαίσιο,

β) κάδο φορτώσεως υλικού,

γ) σύστημα μεταφοράς υλικού,

δ) σύστημα διασκορπισμού,

ε) χειριστήριο – ρυθμιστή διασκορπισμού,

στ) σύστημα προστασίας

ζ) Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας και

η) σύστημα αυτοφόρτωσης

 

Η κατασκευή τοποθετείται και αφαιρείται πλήρως, εύκολα και σχετικά γρήγορα, επί του οχήματος.

Αναλυτικότερα:

1. Πλαίσιο

Το πλαίσιο στήριξης των επιμέρους εξαρτημάτων του διασκορπιστή, είναι χαλύβδινο, προστατευόμενο έναντι διαβρώσεως με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία.

2. Κάδος φορτώσεως υλικού (ταμιευτήρας).

είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 2,0 m3 με εσχάρα φορτώσεως και κάλυμμα, προστατευόμενος έναντι διαβρώσεως με κατάλληλη ειδική επιφανειακή προστασία (για μαύρο χάλυβα απαραίτητο το θερμό γαλβάνισμα).

3. Σύστημα μεταφοράς υλικού

Η μεταφορά  υλικού από τον ταμιευτήρα στο δίκτυο διασκορπισμού, θα γίνεται μέσω συστήματος με ταινία (ανοξείδωτη μεταλλική ή από ελαστικό υλικό).

4. Σύστημα διασκορπισμού του υλικού

Ο διασκορπισμός του υλικού γίνεται με δίσκο και υπάρχει δυνατότητα για ρύθμιση του τρόπου διασκορπισμού του άλατος (σύμμετρο – ασύμμετρο) και του πλάτους διασκορπισμού, ενώ θα κινείται από το υδραυλικό σύστημα του οχήματος.

Η απόσταση του δίσκου διασκορπισμού από το έδαφος θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη  και θα μπορεί να φθάσει τουλάχιστον τα 400 mm.

Η διάμετρος διασκορπισμού θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη και θα μπορεί να φθάσει τουλάχιστον τα 10 m.

5. Χειριστήριο – ρυθμιστής διασκορπισμού

Η ρύθμιση του διασκορπισμού θα γίνεται με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή για την αυτόνομη ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων τροφοδοσίας και διανομής, όπως του πλάτους διασκόρπισης, της πυκνότητας διασκόρπισης, τυχόν ασυμμετρίας διασκόρπισης κλπ.

Θα υπάρχει δείκτης σωστής λειτουργίας (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις), των ωρών εργασίας, ποσότητας διασκορπισθέντος υλικού, κλπ.

6. Σύστημα προστασίας

Ο διασκορπιστής άλατος θα φέρει σύστημα προστασίας σε περίπτωση οπίσθιας πρόσκρουσης, ειδικές αντανακλαστικές πινακίδες και αδιάβροχο κάλυμμα όλου του συγκροτήματος του διασκορπιστή.

7. Υδραυλικό σύστημα λειτουργίας

Το υδραυλικό σύστημα του αλατοδιανομέα για την κίνηση της μεταφορικής ταινίας και την περιστροφή του δίσκου διασκόρπισης θα γίνεται από το υδραυλικό σύστημα του βασικού οχήματος.

8. Σύστημα αυτοφόρτωσης

Αποτελείται από τέσσερις αφαιρούμενους σταθεροποιητές ρυθμιζόμενου ύψους

 

Μοιραστείτε το

-

-->