Η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανωγείων προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, σε αίθουσα του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Ανωγείων,  στις 9 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου, απ΄  όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού  και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ανώγεια 31-3-2014

 

Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΝΑΟΥΗΛ

 

Μοιραστείτε το

-

-->