Σε ορεινό καταφύγιο θα μετατραπεί το εγκαταλελειμμένο κτίσμα «χιονοδρομικού» με σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση του φυσιολατρικού τουρισμού και την προσέλκυση επισκεπτών. Με απόφαση του ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ. Σταύρος Αρναουτάκης ενέταξε το έργο που είχε υποβάλει ο Δήμος Ανωγείων “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ” ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Κρήτης” του Ε.Π. “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου”. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι συνολικού Προϋπολογισμού 738.481,00€. 

Συγκεκριμένα στο συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 1.163,93 τ.μ. θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω 2 υποέργα:

Α. οικοδομικές εργασίες

• αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
• τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου
• επικάλυψη δώματος με την αναγκαία ενεργειακή αναβάθμιση.
• ανακατασκευή χώρων υγιεινής
• εσωτερικά κουφώματα – ερμάρια και λοιπές ξυλουργικές εργασίες
• διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Β. εξοπλισμός
• απαραίτητος λειτουργικός μηχανολογικός εξοπλισμός
• έπιπλα και εξοπλισμός διημέρευσης.
Το κέλυφος του κτηρίου παραμένει ως έχει και εσωτερικά γίνονται οι ελάχιστες αναγκαίες αλλαγές και διαρρυθμίσεις για να φιλοξενήσουν τις προτεινόμενες χρήσεις.
Εξωτερικά θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για την διευκόλυνση της κίνησης των επισκεπτών. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ.

Λειτουργικά το κτήριο θα περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

1. ΣΤΑΘΜΗ +0.00
• Ξενώνας Α = 29.64τμ – Wc  Ξενώνα Α = 8.27τ.μ.
• Ξενώνας Β = 21.07τμ – Wc  Ξενώνα Β = 3.24τ.μ.
• Ξενώνας Γ = 21.16τμ – Wc  Ξενώνα Γ = 3.24τ.μ.
• Παρασκευαστήριο = 26.97τ.μ.
• Ενιαίος Χώρος Καθιστικού  =  99.60 τ.μ.
• WC γυναικών= 11,31 τ.μ.  –  WC ανδρών= 11,31 τ.μ.
• Διάδρομος =23,42τ.μ

2. ΣΤΑΘΜΗ -0.60
• Πρώτες βοήθειες = 12,92τ.μ. – Wc Πρώτων Βοηθειών = 2,40τμ
• Χώρος Εξοπλισμού = 30.19τ.μ.
• Εξώστης 1 = 5.43τ.μ.
• Εξώστης 2 = 8.09τ.μ.

3. ΣΤΑΘΜΗ -1.50
• Ενιαίος χώρος = 61.66τ.μ
• Bar = 8,65τ.μ.
• Διάδρομος wc = 3.77τ.μ.
• Χώρος εισόδου = 7.81τ.μ.

4. ΣΤΑΘΜΗ  +1.30
• Καθιστικός χώρος = 51.11 τ.μ.

5. ΣΤΑΘΜΗ  +2.20
• Ξενώνας = 36.32τ.μ. – Wc ξενώνα = 7.74 τμ
• Ξενώνας = 16.39τ.μ. – Wc ξενώνα = 3.04 τμ

Ο Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά με την ένταξη του έργου: 
«Με το προτεινόμενο έργο θα ολοκληρωθούν οι εγκαταλελειμμένες σήμερα κτηριακές υποδομές που βρίσκονται στη θέση του παλιού χιονοδρομικού και θα γίνει προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε ο χώρος να λειτουργήσει ως ορεινό καταφύγιο το οποίο θα αποτελεί χώρο στάσης και ενημέρωσης επισκεπτών του ορεινού όγκου Ψηλορείτη θα παρέχει τη δυνατότητα άσκησης ψυχαγωγικών φυσιολατρικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άσκηση δραστηριοτήτων βουνού σε ομάδες επισκεπτών και μαθητών από όλη την Κρήτη.
Το ιδιαίτερα σημαντικό απόθεμα των φυσικών και ανθρωπογενών μνημείων του Ψηλορείτη σε συνδυασμό με τα κοινωνικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά του τον καθιστούν ένα πλεονεκτικό χώρο για την εφαρμογή μιας ήπιας – αειφόρου ανάπτυξης.
Παράλληλα με το κτήριο του Χιονοδρομικού, στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στην περιοχή του οροπεδίου της Νίδας και της Ζωμίνθου, υπάρχουν εγκαταλελειμμένες κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένο να συμπληρωθούν, να αποκατασταθούν και αφού εξοπλιστούν ανάλογα να συμβάλουν σημαντικά στην ολοκλήρωση ενός ενιαίου Δικτύου εναλλακτικών – φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων που θα στηρίζεται  στην άρρηκτη σχέση των φυσικών και πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής.
Η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, ιδιαίτερα του φυσιολατρικού τουρισμού και του οικοτουρισμού, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές σύνδεσης των στόχων και επιδιώξεών μας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας».

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->