Η σχολή ΚΕΠΑΝΣΗ συμμετέχει στο σχέδιο δράσης “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ” που προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία μέσω της πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών, Αποφοίτους Γυμνασίου, Λυκείου, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Εργαστηρίων Ελευθέρων, Σπουδών, Κολλεγίων, κ.α, κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή Εγγεγραμμένους σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/Ενώσεις

Το πρόγραμμα παρέχει:

Επιδοτούμενη κατάρτιση  80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα

5μηνη επιδοτούμενη απασχόληση με 460€ το μήνα για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ και 400€/μήνα για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην Πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 15/04/2013 και λήγει την 20/5/2013 και ώρα 24.00

Πληροφορίες στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr και στη γραμματεία της σχολής (ΕΦΟΔΟΥ 3, ΜΕΓΑΡΟ «ΧΑΝΔΑΞ», Ηράκλειο, τηλ. 2810285982, 2810 263803)

 

Μοιραστείτε το

-

-->