Υπεγράφη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή,  η σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτιώσεις των κτιριακών και ηλεκτρολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων», συνολικού προϋπολογισμού 212.000 Ευρώ.

Το παρόν έργο αφορά στη βελτίωση, επισκευή και συντήρηση του κτιρίου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του Κέντρου Υγείας Ανωγείων.
Μεταξύ άλλων Βελτιώνονται, αντικαθίστανται ή συντηρούνται: Τοίχοι, οροφές ξηράς δόμησης, W\C και λουτρά (τοίχοι, πλακίδια) και δάπεδα.

Τοποθετούνται νέα κουφώματα (εξωτερικά αλουμίνια) και αντικαθίστανται ή συντηρούνται τα εσωτερικά. Γίνονται χρωματισμοί (εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών) και ελαιοχρωματισμοί ξύλινων και σιδηρών επιφανειών. Εγκαθίσταται νέος λέβητας και καυστήρας κεντρικής θέρμανσης και τοποθετούνται νέα θερμαντικά σώματα σύμφωνα με τη μελέτη..
Αντικαθίστανται κατεστραμμένα φωτιστικά σώματα. Εγκαθίστανται  2 ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Επιπλέον υπεγράφησαν δύο ακόμα συμβάσεις, που αφορούν «Καθαρισμό τάφρων – πρανών δευτερευόντων επαρχιακών οδών 22, 23, 24, 25, 27, 31 και 32 της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 194.000 Ευρώ και «Καθαρισμό και μόρφωση τάφρων και πρανών στις με αριθμό 13, 14, 15,20 και 22 οδούς του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 95.000 Ευρώ.

Οι εργασίες κατασκευής των εν λόγω έργων οδοποιίας ξεκινούν άμεσα και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών.

 

Μοιραστείτε το

-

-->