Με την Αριθ. Πρτ. 855/ 14-2-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκαν στο σύνολο τους τα έργα που υπέβαλε ο Δήμος Ανωγείων στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ήπιας Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου. Η επιτυχία έχει να κάνει με την πληρότητα του φακέλου αλλά κυρίως με το Όραμα το οποίο περικλείει η πρόταση της και αφορά την Ήπια Ανάπτυξη του Δήμου Ανωγείων. Μια πρόταση που βασίστηκε στην Ολοκληρωμένη Μελέτη Ήπιας Ανάπτυξης που είχε εκπονήσει ο Δήμος Ανωγείων πριν τρία χρόνια.

Η απόφαση έχει ως εξής :

ΑΠΟΦΑΣΗ    ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ο ΟΠΟΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Αποφασίζει

Την έγκριση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Ανωγείων με τίτλο «ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΟΡ.Α.Μ.@: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ» και προϋπολογισμό 2.425.000,00 , όπως αυτός αναλύεται στο συνημμένο χρηματοδοτικό πίνακα.

Το εν λόγω σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητα 7 : «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (κωδικός προτεραιότητας 61 : «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση»).Ο Περιφερειάρχης Κρήτης


Σταύρος ΑρναουτάκηςΣυνημμένα :

Εγκεκριμένος χρηματοδοτικός πίνακας


Εσωτερική Διανομή

1.    Προϊστ. Μονάδων Α’, Β’, Γ

2.    Φάκελος ΟΣΑΠΥ

3.    Χρονολογικό Αρχείο

ΕΣΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ «ΟΡ.Α.Μ.@.: ΟΡ.ΕΙΝΗ Α.ΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε @.ΡΧΕΣ»


Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργα Α’ Προτεραιότητας

1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

370.000,00

2

ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

410.000,00

3

Εξωραϊσμός εισόδων οικισμού Ανωγείων, δημιουργία σημείων πληροφόρησης και εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Σήμανσης Πληροφόρησης Οικισμού Ανωνείων και Βουνού

170.000,00

4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

105.000,00

5

Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης

150.000,00

6

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

180.000,00

7

Εξοπλισμός υπαίθριου θεάτρου «Νίκος Ξυλοΰρης» – Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανωγείων

100.000,00

8

Διαδρομές Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

200.000,00

9

Κατασκευή αίθουσας επιμόρφωσης και προβολών στον Σχίνακα -«ΑΓΓΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟ»

280.000,00

10

Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Ζωμίνθου

200.000,00

11

Παρεμβάσεις Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Σισάρχων

180.000,00

12

Διαμόρφωση ημιυπόγειου χώρου και περιβάλλοντος χώρου παιδικού σταθμού σε χώρο παιδικής ψυχαγωγίας

80.000,00


ΣΥΝΟΛΟ

2.425.000,00

Έργα Β’ Προτεραιότητας


1

Ανακατασκευή διατηρητέου κτίσματος σε «Σπίτι της Τέχνης»

220.000,00


ΣΥΝΟΛΟ

220.000,00Μοιραστείτε το

-

-->