Οι Δικαιούχοι θα πρέπει:

–  Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011

ή

–   Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχει¬ρηματικής τους δραστηριότητας).

–   Να διαθέτουν ΑΦΜ

–   Να είναι από 18 έως 64 ετών

Επιλέξιμοι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας

Όλοι, εκτός:

1)    Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί

επιμελητές κλπ.)

2)  TAXI, λεωφορεία , ΦΔΧ

3)  Χωματουργικές εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών

4)  Πλανόδιες επιχειρήσεις.

5)  Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

6)  Οι επιχειρήσεις με σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας όπου το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

7)  Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).

8)  Επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->