Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες νέοι άνθρωποι...

Με αλματώδεις ρυθμούς αυξάνεται η ανεργία και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) περισσότεροι από 26.800 άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού για τον μήνα Αύγουστο.
Από αυτούς 16.962 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Κρήτης είναι η τέταρτη κατά σειρά περιφέρεια ανά την Ελλάδα με τους περισσότερους άνεργους.,

(Από την «Κρητική Επιθεώρηση»)

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->