Ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες διαμόρφωσης στην κεντρική πλατεία στο Μετόχι στην οποία μετά από διεύρυνσή της, αντικαταστάθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, επενδύθηκαν τοιχία από σκυρόδεμα με πέτρα, επενδύθηκαν τοίχοι με πέτρα, άλλαξε η βάση του μνημείου, επενδύθηκε καλαίσθητα όλη η έκταση της πλατείας με κανονισμένη και ακανόνιστη τοπική λίθο. Στην πλατεία απομένουν να γίνουν η αρμολόγηση του δαπέδου, ο ηλεκτροφωτισμός αυτής καθώς και η συντήρηση του μνημείου.

Η διαμόρφωση της πλατείας έγινε μετά από αξιολόγηση σχετικών αιτημάτων δημοτών, ενώ το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έκανε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων. Η παρέμβαση αυτή αθροίζεται στις ήδη εκτελούμενες παρόμοιες εργασίες διαμόρφωσης που εκτελούνται στην περιοχή  Κοκάκι και στην πλατεία στα Σπιθουριανά, ενώ η αντίστοιχη παρέμβαση στα Σίσαρχα θα ξεκινήσει σύντομα.

Η χρηματοδότηση γίνεται με πόρους του Δήμου Ανωγείων μέσω της ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ορεινούς Δήμους με στόχευση σε μικρές σημειακές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών διαβίωσής τους.

 

Μοιραστείτε το

-

-->