Ο Δήμος Ανωγείων επισημαίνει το γεγονός ότι οι άκρες των επαρχιακών δρόμων που οδηγούν στο Δήμο μας, τόσο έξω όσο και μέσα στα όρια αυτού, είναι γεμάτες με πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά ποτήρια και δοχεία, πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, κουτιά μπύρας, μπουκάλια μπύρας, πακέτα τσιγάρων, πλαστικές σακούλες, καλαμάκια, συσκευασίες κονιάματος και άλλα απορρίμματα τα οποία αποτελούν εστίες αισθητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει ήδη δύο μαζέματα αυτών σε όλο το μήκος του εν συζητήσει οδικού
δικτύου μέσα στο καλοκαίρι που πέρασε και θα ξαναμαζευτούν.

Πέρα από το αισθητικό και το ηθικό του θέματος, από τα σκουπίδια (γυάλινα αντικείμενα, μπουκάλια, υπολείμματα πετρελαιοειδών, χρωμάτων κ.ά.) μέσα στα ξερά χόρτα υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς.  Είναι δε σίγουρο ότι τα πεταμένα σκουπίδια στις άκρες των δρόμων είναι θέμα συνείδησης του καθενός αλλά και πολιτισμού αφού δείχνουν το πολιτιστικό επίπεδο της κάθε περιοχής.

Η επισήμανση γίνεται με στόχο να αλλάξουμε ως δημότες τη στάση μας απέναντι στην ευκολία που έχουμε να απορρίψουμε εν τη γενέσει τους τα απορρίμματα που γεννιούνται μέσα στα αυτοκίνητα σε κίνηση στις εν λόγω οδούς, χωρίς ο Δήμος να θεωρεί ότι ευθύνονται για την ύπαρξή τους αποκλειστικά οι Δημότες με δεδομένη τη μεγάλη επισκεψιμότητα της περιοχής μας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Μοιραστείτε το

-

-->