Με νέα ανακοίνωση του ο Δήμος Ανωγείων υπενθυμίζει στους δημότες τους ευεργετικούς όρους για αυτούς σε περίπτωση που προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους, με τη νέα παράταση που δόθηκε να είναι μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου 2014.Σημαντική είναι και η επισήμανση ότι για όσους από τους δημότες ενταχθούν στη ρύθμιση θα αρθούν τα παλιά κατασχετήρια και δεν θα υπάρξουν νέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

Aνώγεια, 26/11/2014

Αγαπητοί Δημότες,

            Με την ευκαιρία της πρόσφατης  παράτασης της ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 01 Δεκεμβρίου 2014, σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα σε αίτηση ρύθμισης δεδομένου ότι το όφελος από την απαλλαγή των προσαυξήσεων είναι αρκετά μεγάλο. 

 Υπογραμμίζουμε σ’ αυτό το σημείο το γεγονός ότι εφόσον υπάρξει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών , που κατά την άποψή μας δεν πρέπει να την χάσει κανείς, τα ποσά που θα αποδοθούν από τις τράπεζες, μπορούν να καλύψουν δόσεις της ρύθμισης.

Επισημαίνουμε ότι για όσους από τους δημότες ενταχθούν στη ρύθμιση θα αρθούν τα παλιά κατασχετήρια και δεν θα υπάρξουν νέα.

Οι δημότες δε που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και κινδυνεύουν να την χάσουν λόγω καθυστέρησης καταβολής δόσεων θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε τακτοποίηση.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε τους ευνοϊκούς όρους που προβλέπει η συγκεκριμένη ρύθμιση.

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 

                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Μοιραστείτε το

-

-->