Θερμοκρασία 13.4°
Άνεμος 4.8 ΒΔ
Βαρόμετρο 1013.9
Υγρασία 74%
Βροχόπτωση Μήνα 11.4 mm
Στοιχεία από τον σταθμό του ΕΑΑ στα Ανώγεια

Το επίδομα ορεινών μειονεκτικών περιοχών δίνεται σε οικογένειες ( όχι σε μεμονωμένα άτομα) με χαμηλό εισόδημα , ανεξάρτητα αν συγκατοικούν με άλλα άτομα.

Δίνεται μία φορά το χρόνο και είναι διαφορετικό από το ΚΕΑ ( Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης) και διαφορετικό από το κοινωνικό μέρισμα.

Το επίδομα είναι για τους κατοίκους των ορεινών μειονεκτικών περιοχών στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :

σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

-Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

-Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

-Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).

Αιτήσεις υποβάλλονται έως μέσα Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και στα τηλ.28340 31411 ,31484 .

Ο αρμόδιος φορέας για την τελική αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Ρεθύμνης.

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βιάννου ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα που αφορά την πραγματοποίηση της Ελληλογερμανικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί αρχές Νοεμβρίου στην Χερσόνησο. “Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ένας θεσμός που μας ήρθε μαζί με τα μνημόνια. Επικαλείται ένα ανύπαρκτο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της Ελλάδας ενώ ουσιαστικά στοχεύει στην εξασφάλιση νέων πόρων από τον πλούτο της Χώρας μας για τους υπερχρεωμένους γερμανικούς Δήμους. Ουσιαστικά δεν είναι καθόλου συνέλευση ούτε ελληνογερμανική, ούτε έχει θεσμοθετηθεί από κανένα φορέα ούτε υπάρχει διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων που συμμετέχουν. Δεν μπορεί να είναι Συνέλευση και δεν είναι, γιατί η Συνέλευση είναι ένα ανοιχτό σώμα που λειτουργεί με διαφάνεια ενώ η συγκεκριμένη λειτουργεί πίσω από κατάκλειστες πόρτες και μια ελάχιστη περίληψη δημοσιεύει απ’ όσα διαδραματίστηκαν εκεί, χωρίς τήρηση πρακτικών αλλά και παροχή ενημέρωσης προς τους πολίτες. Δεν ανακοινώνονται ποιοι ελληνικοί Δήμοι έλαβαν ούτε γίνεται ενημέρωση στα δημοτικά συμβούλια, τα οποία δεν διαμορφώνουν τα δικά τους πλαίσια και προτάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται και θα συζητούνται ενώ δεν γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων. Ελληνογερμανική είναι μόνο ως προς τη συμμετοχή.

Η ατζέντα όμως δεν εκπορεύεται από τα μέλη ούτε από τις ανάγκες των ελληνικών Δήμων. Γερμανοί έχουν καθορίσει ποιές είναι οι ανάγκες αυτές σύμφωνα με τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες που θέλουν να προωθήσουν, ενώ καμία ισότιμη συμμετοχή δεν υπάρχει. Στις 14 /9/18 στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις που έγινε στη Βιάννο εκδόθηκε το εξής ομόφωνο ψήφισμα το οποίο συνυπογράφει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου: «Η Γενική Συνέλευση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις και ιδιαίτερα οι δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι που συμμετείχαν στις εργασίες του απαιτούν ομόφωνα:

Από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου να ακυρώσουν την 8η Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που προγραμματίζεται για τις αρχές Νοέμβρη στην Κρήτη. Ζητάμε: Από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να μην προσχωρήσουν σε ενέργειες και μεθοδεύσεις που συμψηφίζουν, υπονομεύουν και προσβάλλουν την ιστορική μνήμη. Βιάννος 14/9/2018». Δηλώνουμε ότι ακόμα και εάν πραγματοποιηθεί η μνημονιακή συνέλευση δεν θα συμμετάσχει κανείς από το μαρτυρικό Δήμο Βιάννου. Καλούνται όσοι μπορούν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση όλων των αντιστασιακών ομάδων έξω από το χώρο του ξενοδοχείου της Χερσονήσου, που θα πραγματοποιείται η συνέλευση να συστρατευθούν με απόλυτο τάξη και συνεργασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου ως πρωτοστάτης σε όλους τους αγώνες για την ιστορική μνήμη των 461 εκτελεσθέντων Βιαννιτών συνεργάζεται με όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις για την προάσπιση των πανανθρώπινων αξιών της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας”

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κεντρική οδός έχει οριστεί ως οδός μονής κατεύθυνσης – κάθοδος και παρακαλούμε τους Δημότες να τηρούν την σήμανση με το σωστό κυρίως παρκάρισμα, ώστε να μην παρεμποδίζονται τα μεγάλα οχήματα, διευκολύνοντας και τη διέλευση των λεωφορείων ΚΤΕΛ για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Καλούμε όλους τους κατοίκους να εφαρμόσουν τη σήμανση καθώς υπήρξε και προειδοποίηση από το ΚΤΕΛ για μη διέλευση των λεωφορείων από τον κεντρικό δρόμο, καθώς η πρόσβαση τους κρίνεται δύσκολη και χρονοβόρα με την μη σωστή τήρηση του παρκαρίσματος των σταθμευμένων αυτοκινήτων.

Επίσης στον Περιφερειακό δρόμο που βρίσκονται τα σχολεία είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί το μεσημέρι κατά το σχόλασμα των παιδιών, με τους γονείς να μην τηρούν τους κανόνες παρκαρίσματος (διπλοπαρκάρισμα) με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και οι διερχόμενοι οδηγοί να εκφράζουν έντονα την αγανάκτηση τους.

Παρακαλούνται οι γονείς να είναι περισσότερο προσεκτικοί ώστε να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα και να τηρούν τους κανόνες σήμανσης.

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Στην υπό Οθωμανική κατοχή Μακεδονία μας 13 του Οκτώβρη μέρα σαν τη σημερινή το 1904 ένας λοχαγός νέος άνδρας 34 μόλις ετών, αξιωματικός ενός τάγματος πυροβολικού σκοτώνεται, σε ένα χωριό της Καστοριάς.

Πολεμούσε την αδικία της οθωμανικής κατοχής, πολεμούσε για την Ελλάδα της γης, της σημαίας, των ανθρώπων. Πολεμούσε όλους εκείνους ανάμεσα τους και Βουλγάρους οι οποίοι επιδίωκαν να κλέψουν την ψυχή της Μακεδονίας, των Ελλήνων της Μακεδονικής γης με βία και τρομοκρατία.

Μακεδονομάχος, άξιος στρατιωτικός, ετοιμοπόλεμος χωρίς καμία επίσημη και ανοικτή βοήθεια από την ελληνική πολιτεία προσπαθεί να οργανώσει την υπεράσπιση της Μακεδονικής γης με μερικούς μόνο κουρασμένους αλλά πεισμωμένους άνδρες που στέκονται μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματος τους, στο πλάι του.

Ήταν πλούσιος από εύπορη οικογένεια όμως δεν αναπαύτηκε και δεν αλληγόρησε στα καλέσματα για τους αγώνες της Μακεδονίας. Μπορούσε να αδρανήσει, να αδιαφορήσει. Όμως επέλεξε τον τίτλο του Μακεδονομάχου και όχι του πλούσιου και απαθή. Επέλεξε να σταθεί απέναντι στις κάνες και τις ξιφολόγχες των Τούρκων και των Βουλγάρων με αποτέλεσμα να γίνει σύμβολο και εμπνευστής. Να γίνει παράδειγμα και να μείνει στην ιστορία το όνομα του που μαζί με Κρήτες Μακεδονομάχους, οπλαρχηγούς του τόπου μας δε σκύψανε το κεφάλι δεν υπέστειλαν τη σημαία μα πάνω από όλα δεν έπαψαν να έχουν θεό.
παπά Ανδρέας Κεφαλογιάννης

 ** Μίκης Ζέζας, το επιχειρησιακό όνομα του Παύλου Μελά

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Άτυχος στάθηκε ο Αετός στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος,  όπου γνώρισε την ήττα με 3-1 από τους Κουνάβους, πληρώνοντας την αστοχία των ποδοσφαιριστών του στην τελική προσπάθεια, Δεκαπέντε (!) τελικές είχε ο Αετός στο παιχνίδι, πολλές από αυτές σε κλασσικές ευκαιρίες, αλλά σκόραρε μόνο από τα 11 βήματα με το πέναλτι του Γιώργου Ξυλούρη στις καθυστερήσεις και ενώ η αναμέτρηση είχε ήδη κριθεί. Έτσι η ομάδα μένει στους 3 βαθμούς μετά από δυο αγώνες, ενώ οι Κουνάβοι με τη δεύτερη νίκη τους οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος. Την ερχόμενη Κυριακή ο Αετός θα υποδεχθεί στα Ανώγεια το φιλικό σωματείο του Τηγανίτη για την τρίτη αγωνιστική, της ομάδας δηλαδή που πήρε το όνομα της από τον “θρυλικό” Γιώργη Βρέντζο που εκτέλεσε τον δοσίλογο Μαγιάση μέσα στο δικαστήριο μετά τον Β’Παγκόσμιο πόλεμο.

Το πρώτο ημίχρονο

Οι Κουνάβοι ως γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά, έχασαν μια καλή ευκαιρία στο 5′ με το σουτ του Μουρτζάκη να βρίσκει την εξωτερική πλευρά των διχτυών, αλλά ο Αετός γρήγορα ισορρόπησε το παιχνίδι και δημιούργησε τις δικές του ευκαιρίες, με πρώτη το σουτ του Μέμου στο 16′ που έβγαλε δύσκολα ο τερματοφύλακας. Στο 18′ ο Κατσαρός απείλησε με σουτ αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ του Αετού Καπετανάκη. Στο 22′ και 23′ ο Αετός είχε άλλες δυο καλές στιγμές με τον Λευτέρη Μέμο και πάλι να νικιέται στην πρώτη από τον τερματοφύλακα και στη δεύτερη το σουτ του να περνάει άουτ. Στο 31′ νέα φάση για τον Αετό με το φαλτσαριστό σουτ του Σμαραγδή να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο, ενώ ο τερματοφύλακας των Κουνάβων Σημαιάκης κατέβασε τα “ρολά” στη συνέχεια, αποκρούοντας αρχικά στο 37′ το φάουλ του Παπαδομιχελάκη, την κοντινή προβολή του Άριστου Παπαδάκη στο 40′, ενώ έκανε την απόκρουση του αγώνα στην κεφαλιά του Μέμου στο  41′. Ο νόμος του ποδοσφαίρου στάθηκε αμείλικτος για τον Αετό που από το πουθενά βρέθηκε πίσω στο σκορ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με κεφαλιά του Σπύρου Πρεντούλη, που προήλθε από πλάγιο άουτ σε ασυνεννοησία της άμυνας του Αετού που μπερδεύτηκε στην τήρηση του fair play σε τραυματισμό παίχτη των γηπεδούχων.Ένα καθοριστικό λάθος που έκρινε και την αναμέτρηση.

Το δεύτερο ημίχρονο

Το σοκ του γκολ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, επηρέασε εμφανώς τον Αετό που μπήκε μουδιασμένα στο δεύτερο ημίχρονο και το πλήρωσε και πάλι από τον Πρεντούλη που σκόραρε στο 54′ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, “κλειδώνοντας” ουσιαστικά τη νίκη για τους γηπεδούχους. Στο 58′ το φάουλ του Κατσαρού έδιωξε σε κόρνερ ο Καπετανάκης, για να έρθει ένα τέταρτο πίεσης του Αετού που και πάλι όμως υστέρησε στην τελική προσπάθεια. Στο 62′ η κοντινή προβολή του Σμαραγδή μετά το φάουλ του Παπαδομιχελάκη κατέληξε άουτ, στο 68′ ο Μέμος έχασε μεγάλη ευκαιρία ολιγωρώντας μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα με τους αμυντικούς να προλαβαίνουν το κοντρόλ του και να απομακρύνουν. Στο 71′ και το 72′ δυο αλλεπάλληλα σουτ του Δημήτρη Ξυλούρη πέρασαν άουτ, ενώ στο 77′ ο τερματοφύλακας απέκρουσε και πάλι εντυπωσιακά σουτ του Σμαραγδή. Στο 78′ νέο σουτ του Ξυλούρη πέρασε άουτ και αφού ο Αετός σπαταλούσε αφειδώς τις ευκαιρίες του, ήρθε και το 3-0 στο 80′ με σουτ του Χρονάκη μέσα από την περιοχή να τελειώσει οριστικά το παιχνίδι. Ο Αετός που ζητούσε σε όλη την αναμέτρηση το γκολ, αφού το έχασε στο 88′ με το φάουλ του Παπαδάκη να περνάει άουτ, το βρήκε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.Ο “μικρός” Γιώργος Ξυλούρης έκανε ωραία κίνηση στο πρώτο δοκάρι και ανατράπηκε καθαρά από τον αμυντικό Γκιαουράκη κερδίζοντας το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Ξυλούρης που με ψύχραιμο σουτ έγραψε το τελικό 3-1 αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στην ομάδα που δικαιούνταν τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά έφυγε με άδεια χέρια πληρώνοντας τα λάθη και την αστοχία της.

Οι συνθέσεις

Κουνάβοι: Σημαιάκης-Βασιλάκης-Γ.Τζαγκαράκης-Γκιαουράκης-Τουτουδάκης-Πρεντούλης(82’Παναούσης)-Μουρτζάκης-Γ.Τζαγκαράκης(65’Χαραλαμπάκης)-

Σπάθης-Κατσαρός(67’Χρονάκης)-Κυπριωτάκης(77’Συμιανάκης)

Αετός Ανωγείων:

Καπετανάκης-Μαματζάκης-Παπαδομιχελάκης-Καλέας-Σ.Δραμουντάνης(20’Χαλκιαδάκης)-Καλλέργης-Α.Παπαδάκης-Δ.Ξυλούρης

Γ.Παπαδάκης(56’Γ.Ξυλούρης)-Μέμος(75’Καλομοίρης)-Σμαραγδής(82’Κονιός)

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

Στο «Κεχριμπάρι και ζαφείρι» συναντιούνται δύο γενιές τραγουδιού. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής Βασίλης Σκουλάς, ένας ζωντανός μύθος της κρητικής παράδοσης, ερμηνεύει τραγούδια που έγραψε γι αυτόν ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, από τους πιο αντιπροσωπευτικούς νέους συνθέτες/τραγουδιστές που ανανεώνουν το μουσικό ιδίωμα.

Ο Ανωγειανός Βασίλης Σκουλάς, πάντα ανήσυχος και ανοιχτός στο καινούργιο, βρήκε στον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, έναν πολύτιμο συνεργάτη με τον οποίο συνεργάζεται στενά εδώ και χρόνια, σε εμφανίσεις και τώρα στη δισκογραφία με την ολοκληρωμένη δουλειά «Κεχριμπάρι και ζαφείρι».

Ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει εννέα καινούργια τραγούδια σε μουσική του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη, με στίχους της Φρόσως Πατρομανωλάκη, του Γιάννη Μποτονάκη, του Πάνου Δημητρόπουλου και του ίδιου του συνθέτη.

Τραγούδια που γεφυρώνουν ελπιδοφόρα το χτες με το σήμερα, σε ένα σύνολο που ακούγεται φρέσκο και κλασικό συνάμα, προτείνοντας μια νέα αισθητική προσέγγιση στο κρητικό τραγούδι.

Ο Βασίλης Σκουλάς, ερμηνευτής σπάνιας ευαισθησίας, μοιάζει να μας ταξιδεύει με κάθε συλλαβή του στα πιο λυρικά τοπία μιας μουσικής που μοιάζει να υπήρχε από πάντα. Στιβαρός και τραχύς, σαν το κρητικό τοπίο, γεννάει μοναδικά συναισθήματα με κάθε του λέξη.

Για τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη αυτή είναι ακόμα μια ονειρεμένη συνεργασία μετά από την προηγούμενη δουλειά του, τον «Κρητικό Ορίζοντα» που τραγούδησε νέα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος τον χαρακτήρισε «τον σπουδαιότερο σύγχρονο Κρητικό τραγουδιστή». Πριν δύο χρόνια έγινε πανελλήνια γνωστός, με το συγκινητικό τραγούδι «Να σταθώ στα πόδια μου», που έγραψε και τραγούδησε μαζί με το Λεωνίδα Μπαλάφα.

Στο «Κεχριμπάρι και ζαφείρι» εκτός από τα νέα τραγούδια, περιλαμβάνονται και εφτά liveηχογραφήσεις, από τις κοινές εμφανίσεις των δυο τους, που κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν εδώ, ολοκληρώνοντας την μοναδική τους χημεία. Όπως γράφει και ο Βασίλης Σκουλάς στο ένθετο του cd:  «Θέλω να πιστεύω ότι έχουµε µπροστά µας και άλλη κοινή πορεία γιατί πάνω από όλα είµαστε καλή παρέα».

Για να συμπληρώσει ο Ζερβάκης: «Στο Βασίλη Σκουλά βρήκα αρκετές απαντήσεις σε ερωτήµατα που µε ταλαιπωρούσαν καιρό, κάποτε θα γράψω πιο πολλά γιατί θαρρώ πως δε φτάνουν τόµοι ολόκληροι να περιγράψω πως νιώθω και το ευχαριστώ το περιορίζει».

Tocd«Κεχριμπάρι και ζαφείρι» κυκλοφορεί από τις μουσικές εκδόσεις Σείστρον και το Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Αεράκης.

www.aerakis.net

www.gnz.gr

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook
-->