Archive for Σεπτεμβρίου 2013

Μετά από ανοιχτή ψηφοφορία επανεξελέγη πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων ο Νίκος Βρέντζος.  Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου την Τετάρτη  25 Σεπτεμβρίου. Το νέο Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχουν και νέα πρόσωπα καλείται για την επόμενη τριετία να συνεχίσει να προβάλλει με επιτυχία- όπως έκανε μέχρι σήμερα- τις ανωγειανές πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις εντός και εκτός Κρήτης.

Αξίζει τον κόπο η προσπάθεια και το έργο του νέου Δ.Σ. να στηριχθεί από όλους τους Ανωγειανούς όπου γης. Οι επιτυχημένες εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Σύλλογος τον  Αύγουστο με κορυφαίο γεγονός την Καντάδα και το Πρώτο Φεστιβάλ Χορού αποδεικνύει ότι οι πολιτιστικές δυνάμεις και δυνατότητες του τόπου μας είναι αστείρευτες. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι από ένα χέρι βοήθειας για να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα τον τόπο μας..

Η ΑΝΩΓΗ συγχαίρει τον πρόεδρο και το νέο Δ.Σ.  για την εκλογή τους και δίνει την διαβεβαίωση ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια του Συλλόγου.

Το νέο Δ.Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Βρέντζος Νίκος

Αντιπρόεδρος : Κουνάλης Αριστομένης

Γεν. Γραμματέας : Φασουλά Ελένη

Ειδ. Γραμματέας : Νταγιαντάς Αντώνης

Ταμίας : Καλλέργη Ελπίδα

Τα μέλη του Δ.Σ κατά αλφαβητική σειρά:

 1. Αεράκη Αγγελική
 2. Βρέντζος Ιωάννης
 3. Βρέντζος Κωνσταντίνος
 4. Καλλέργης Ιωάννης
 5. Καλλέργης Λυκούργος
 6. Κεφαλογιάννη Ειρήνη
 7. Μπέρκης Ελευθέριος
 8. Ξημέρης Βασίλειος
 9. Σκουλάς Βασίλειος
 10. Φασουλά Ευαγγελία

11.Τα αναπληρωματικά μέλη του Συλλόγου:

 1. Βαρανάκης Ιωάννης
 2. Νταγιαντά Ειρήνη

 

 

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Ανωγείων ζητάει από τους Δημότες να περιορίσουν όσο το δυνατόν την κατανάλωση του νερού από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα καθώς θα γίνονται εργασίες της ΔΕΗ στην γεώτρηση του Δοξαρού και η άντληση από εκεί θα είναι περιορισμένη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Κάνουμε γνωστό στους Δημότες ότι λόγω εργασιών της ΔΕΗ, στην περιοχή Δοξαρού την ΤΕΤΑΡΤΗ, την ΠΕΜΠΤΗ και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , η άντληση νερού από την γεώτρηση θα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα η διανομή του νερού να γίνεται ανά ενορία.

Παρακαλούνται οι δημότες ώστε η κατανάλωση του νερού να είναι απολύτως περιορισμένη

Ζητούμε την κατανόηση σας.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο : «Ανάπτυξη και διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ανωγείων»

Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ανωγείων

Προϋπολογισμός : 262.590€ (με ΦΠΑ)

Διάρκεια : 12 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης : Ανοικτός διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα  προσφορά

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 05/11/2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα: «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  4251/05.09.2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

 

Στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, (ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 4 ΘΕΣΕΙΣ ) μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔwww.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2.   εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3.   εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4.   εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5.   άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οιάνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Οι ωφελούμενοι  επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4)  Ηλικία και 5)  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Για να αποτιμηθεί ορθά η  αρχαία ελληνική γραμματεία, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν,  πως αν και οι Έλληνες δεν υπήρξαν ο μόνος αρχαίος πολιτισμός,  που γνώριζε γραφή, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία αποτελεί την  αρχαιότερη αναμφισβήτητη πηγή επίδρασης και έμπνευσης του σύγχρονου πολιτισμού.

Τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποτελούν μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού και η σημασία τους δεν εξαντλείται στην λογοτεχνική τους αξία, αλλά και στο ρόλο τους ως τεκμήρια πολιτισμικών φαινομένων και πνευματικών κατακτήσεων.

Στη συζήτηση για τα αρχαία στο Νέο Λύκειο, στη Βουλή, αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά, η αδυναμία της πολιτείας να οδηγήσει σε μια εξεύρεση λύσης για την επί της ουσίας σοβαρή διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ώστε οι μαθητές να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη  το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και να το αγαπήσουν.

Σε δέκα χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής αποτελεί μέρος του ωρολογίου προγράμματος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προφανώς, το γεγονός,  ότι οι ώρες διδασκαλίας της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που προσφέρουν τα γυμνάσια της αντίστοιχης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δεν αρκεί  για να κάνει τους έλληνες μαθητές να ενδιαφερθούν για τα αρχαία και πολύ περισσότερο να τα κατανοήσουν και να τα αγαπήσουν. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό θα έπρεπε να λειτουργούν οι δάσκαλοι των αρχαίων ελληνικών. Όχι να διδάξουν, μα να εμπνεύσουν την ανάγκη για μάθηση, να μη σταθούν στις λέξεις, αλλά  στα νοήματα πίσω από αυτές.

Ο καθηγητής  Δημήτρης  Λιαντίνης  αναφέρει στα «Ελληνικά» του το 1992: «Εν αρχή ην ο δάσκαλος. Μη ο δάσκαλος η φύση θα ήταν, δε θα ήταν όμως οι κοινωνίες. Θα υπήρχε χρόνος, αλλά δε θα υπήρχε η ιστορία. Και στο βασίλειο των ζωντανών ήχων θα άκουγε κανείς την κραυγή, τα χουγιαχτά, τα συνθήματα. Δε θα άκουγε όμως ούτε θα βλεπε τη φωνή, τα γράμματα της γραφής, τις συμφωνίες και τους χορούς.
Γιατί; Απλά, γιατί ο δάσκαλος είναι που μεταμορφώνει τον εγκέφαλο του ζώου σε νου του ανθρώπου. Αυτός κατορθώνει ώστε η ματιά του καθένα μας να μη μένει βλέμμα βοδιού, αλλά να γίνεται βιβλίο ανοιχτό να το διαβάζεις».

Τα αρχαία δεν τα μαθαίνουμε για να μιλάμε μεταξύ μας, αλλά για να μάθουμε το πώς σκέφτονταν, πως  ζούσαν και πως δημιουργούσαν οι πρόγονοί μας και να μπορέσουμε έτσι  να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι για αυτούς.

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών μέσα από μετάφραση βοήθησε εποικοδομητικά την γνώση, αφού τα σπουδαία νοήματα των αρχαίων κειμένων γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά μέσα από τη νέα ελληνική. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα έπρεπε οι Έλληνες  μαθητές  να σταματήσουν  να διδάσκονται την αρχαία ελληνική. Η ελληνική γλώσσα, με όλες τις διαφοροποιήσεις που έχει υποστεί, παραμένει  μια ενιαία γλώσσα για πάνω από 3.000 χρόνια.

Ο εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος,  σε αγόρευσή του το 1911 στην Βουλή, είπε: «Ακραδάντως πιστεύω ότι η γλώσσα του Ελληνικού λαού τόσο η καθαρή όσο και η δημοτική είναι μία γλώσσα η ελληνική –αυτή αύτη η αρχαία εν τη εξελίξει την οποίαν υπέστη».

Αντί επιλόγου θα δανειστώ τα λόγια του έτερου  μεγάλου κρητικού, του Νίκου Καζαντζάκη, ο οποίος σε γράμμα του προς τον Μηνά Δημάκη, μοιράζεται τις ανησυχίες του για τη γλώσσα μας, μα και την πίστη του πως είναι νομοτελειακό οι Έλληνες να βρίσκουμε τελικά το δρόμο μας. Επίσης κρατώ και την ορθογραφία του!

« Το σώμα είναι γερό, το μιαλό δουλεύει, κρατώ αλάκαιρη την Ελάδα κάτω από τα βλέφαρά μου -και τίποτα θαρώ δε μου λείπει. Πρέπει, αλήθεια, νάμαστε περήφανοι. την σύμπτωση αφτή να γενηθούμε Έληνες. Και συν να νιόθουμε, κάθε στιγμή, σε κάθε μας λόγο, σε κάθε γραμμή και στίχο που γράφουμε, πως έχουμε μεγάλη ευθύνη.
Ο στοχασμός αφτός, τα τελευταία τούτα χρόνια, που γνώρισα από κοντά την παγκόσμια intelligentsia και είδα τους αντιπροσώπους της και τους μίλησα και τους έζησα, μου δίνει τη Μεγάλη Βεβαιότητα για την ασύγκρητη αξία της ράτσας μας. Γεννηθήκαμε άρχοντες. Φοβερή γη και ευθύνη».

Ιωάννα  Μπισκιτζή

Λέκτορας κλασικής φιλολογίας

Τον Οκτώβριο αναμένεται να «βγει στον αέρα» το πρόγραμμα «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα» του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, μετά τις καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του προβλήματος με τον προϋπολογισμό, το οποίο τις επόμενες ημέρες βαίνει προς λύση. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 ημερίδες στις Περιφέρειες και κάποιες ακόμα σε Περιφερειακές Ενότητες. Στην συνέχεια θα παρέχεται ένα χρονικό διάστημα ενός περίπου μήνα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – Δήμητρα και αυτόματα θα γίνεται η αξιολόγηση των συμμετεχόντων βάση των προσόντων τους.

Μόλις οριστικοποιηθούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργηθούν τα ανάλογα τμήματα στις Περιφερειακές Ενότητες.Οι ομάδες κατάρτισης θα οριστούν τόσο με βάση τα κριτήρια της περιοχής που βρίσκονται οι συμμετέχοντες, του αντικειμένου που θέλουν να καταρτιστούν αλλά και του μορφωτικού τους επιπέδου. Με απλά λόγια δεν θα είναι στην ίδια ομάδα ένας απόφοιτος γεωπονικής σχολής με έναν απόφοιτο λυκείου.

Ένα μήνα η διάρκεια των σεμιναρίων

Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν περίπου ένα μήνα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι καταρχήν αυτό που χρησιμοποιεί ήδη ο Οργανισμός αλλά και κάποιοι ακόμα λόγω του μεγέθους του προγράμματος. Αν από την πρώτη εκδήλωση δεν καλυφθούν τα άτομα τότε ίσως ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη.

Λεπτομέρειες του προγράμματος

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, αφορά την κατάρτιση 7.000 ανέργων και 1.500 αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους/ες, που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενους/ες (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενους/ες στον αγροτικό τομέα με προϋπόθεση, α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά οι Περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Έβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα

Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα

Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα

Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα

Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

Βορείου Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Χίος

Κρήτης: Ηράκλειου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου

-->