Δικαιούχοι των βιβλιαρίων είναι ενήλικα άτομα-παιδιά που δεν δικαιούται ασφάλιση από κάποιο ασφαλιστικό φορέα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια όπως:

— Χαμηλό εισόδημα

—  Κάλυψη προηγούμενων οικονομικών υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία

όπως ΙΚΑ ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕκ.α.

Επιπλέον αξιολογούνται μία σειρά συνδυαστικών κριτηρίων.

Την απόφαση για την έγκριση έκδοσης του βιβλιαρίου παίρνει η Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής του Δήμου Ανωγείων

 

Πληροφορίες και αιτήσεις στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ειρήνη Θεοφανάκη- Κοινωνική Λειτουργός: 28340 31411 , 31484

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->