«Η Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου των σχολείων μας.  Οι προσφορές θα μπορούν να κατατεθούν σφραγισμένες από τις 23 Μαρτίου 2012 μέχρι και τις 23 Απριλίου 2012  και μία ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας, στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Ανωγείων και θα ανοιχτούν στις 23 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γυμνάσιο Ανωγείων, τηλ. 2834031331, απ΄όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ανώγεια 22 Μαρτίου 2012

Πρόεδρος

Θεμιστοκλής   Καλομοίρης»

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->