Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί για  την προσφορά από έκαστο  από τους παρακάτω  για την προσφορά  πενήντα ευρώ « 50 € » για την « ψηφιδωτή  πλατυτέρα » στον αύλιο χώρο του Κ.Υ Ανωγείων εις μνήμην  Ξημέρη Αγάπης (Ξημεροστεφανίνας).

1.       Ξημέρη Κων/νο του Ιωάννη              (Ξημερόκωστας)

2.      Ξημέρη Ιωάννη του Ιωάννη               (Ξημερογιάννη)

3.      Ξημέρη Εμμανουήλ του Δημητρίου  (Ξημερομανώλης)

4.      Κονιό Ιωάννη του Κων/νου               (Τσιριντανογιάννη)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->