Κάνουμε γνωστό στους  γονείς που έχουν παιδιά γεννημένα από 1/1/2019 έως και 31/3/2020 ότι  θα ξεκινήσουν  οι εγγραφές στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό Ανωγείων  για το σχολικό έτος 2022-2023 από τις  9/5/2022 έως και τις 31/05/2022.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Ανωγείων και στο τηλ.2834032521  για την κατάθεση της αίτησης την οποία θα συμπληρώσουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών .

                               

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζουν  και τα ακόλουθα  απαραίτητα   δικαιολογητικά :

 

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

4   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ  ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΦΥΜΑΤΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  MANTOUX

 

 

5 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ     (2021)

 

6  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ    

 

7   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ (ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ)

 

9  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ  ΓΟΝΕΑ)

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->