Θέματα

Περί ψήφισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

Περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

 

Περί ψήφισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Άρδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

Περί ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης Ζώων, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ).

 

Περί αναπροσαρμογής των Τελών Ύδρευσης και μη αναπροσαρμογής των Τελών Αποχέτευσης, των Τελών Ύδρευσης Ζώων και των Τελών άρδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

 

Περί προσθήκης στα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού,  στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες της κατηγορίας για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

Περί μη αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και του Τέλους Συντήρησης λειτουργίας & καθαριότητας Νεκροταφείου

 

Περί Ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ανωγείων  έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).

 

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.`

Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2021, για την αγορά εξοπλισμού των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων, μετά από την δωρεά ποσού έξι χιλιάδων δέκα ευρώ  (6.010 €),  της Διεθνής Οργάνωσης Λεσχών LIONS,  εις μνήμην του αειμνήστου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗ και ύστερα από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανωγείων.

Περί τροποποίησης του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ του έργου  με τίτλο << Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων>>.

Περί έγκρισης των Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών  (ΦΑΟ) του Δήμου Ανωγείων,  στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 και της διαδικασίας καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων, που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->