Κάνουμε γνωστό στους  γονείς που έχουν παιδιά γεννημένα από 1/1/2018έως και 31/3/2019 ότι  θα ξεκινήσουν  οι εγγραφές στον Βρεφονηπιακό  Σταθμό Ανωγείων  για το σχολικό έτος 2021-2022 από τις  10/5/2021 έως και τις 31/05/2021.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Ανωγείων και στο τηλ.2834032521  για την κατάθεση της αίτησης την οποία θα συμπληρώσουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών .

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζουν  και τα ακόλουθα  απαραίτητα   δικαιολογητικά :

1.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

4.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ  ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΦΥΜΑΤΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ  MANTOUX

5.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ     (2021)

6.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ (ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ)

9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ  ΓΟΝΕΑ)

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->