Ο Διευθυντής και το προσωπικό του Κ.Υ. Ανωγείων ευχαριστεί την οικογένεια της εκλειπούσης Καλλέργη Όλγας για την προσφορά στην  μνήμην της  δυο  ( 2 ) ωτοσκοπίων  ( αξίας   200 € ) για τις ανάγκες του Κ.Υ Ανωγείων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜ.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->