Μια θέση φύλακα στο Ιδαίον Άντρον προκήρυξε η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας . Η θέση είναι για απασχόληση 7 μηνών. Την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αποστείλετε στο e-mail [email protected].

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στα κατά τόπους κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ).

Δείτε παρακάτω όλο το αρχείο της προκήρυξης: 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->