Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο. Μια από τις δώδεκα θέσεις της προκήρυξης αφορά σε αυτή του φύλακα στον Αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου διάρκειας 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Δείτε την προκήρυξη εδώ:

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2020-05/%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF.pdf

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->