Χρηματοδότηση ύψους 237.900 ευρώ προς το Δήμο Ανωγείων ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος μέσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο χρηματοδότησης σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας.
Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων. To συνολικό ποσό των 24.300.000 € κατανέμεται στους Δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό.
Για το Δήμο Ανωγείων το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 46.500€ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει καταρτιστεί.  
 
Ακολουθεί η δήλωση του Δημάρχου Ανωγείων, κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη:
«Στο πλαίσιο χρηματοδότησης των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Ανωγείων θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό 237.900 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό πως η χρηματοδότηση πραγματοποιείται στην αρχή της σεζόν, όπως εξίσου σημαντικό είναι πως, φέτος, το εγκεκριμένο ποσό προς τον Δήμο μας είναι αυξημένο κατά 46.500€ σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την εξέλιξη αυτή προς το σύνολο της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπρόσθετα, ως πρόεδρος της επιτροπής ορεινών περιοχών της ΚΕΔΕ, θα ήθελα να υπογραμμίσω, πως η ενίσχυση του συγκεκριμένου κωδικού είναι πραγματικά μια ευχάριστη εξέλιξη.
Από τη πλευρά μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων των περιοχών που εκπροσωπούμε, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας και μέριμνας.  

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->