Ολοκληρώθηκαν αυτές τις ημέρες δύο σημειακές παρεμβάσεις στο δίκτυο αγροτικών οδών  του Δήμου Ανωγείων: α) η διαπλάτυνση της μικρής γέφυρας στη θέση  Βραΐμη και β) η κατασκευή οχετού στη θέση Ποδαρές

H παρέμβαση της διαπλάτυνσης λόγω μη ικανού πλάτους της υπάρχουσας γέφυρας για την ασφαλή χρήση αυτής από τα μηχανήματα έργου του Δήμου (π.χ. εκχιονιστικά) περιελάμβανε και τη δημιουργία λιθόκτιστων τοιχίων με στέψη από σκυρόδεμα στην οδό που πλέον έχει πλάτος χρήσης 4,40 μέτρα ενώ η παρέμβαση της δημιουργίας του οχετού στόχευσε στην ασφαλή χρήση οδού καλυμμένης με σκυρόδεμα κάτω από το οποίο είχε δημιουργηθεί υποσκαφή και κινδύνευε το οδόστρωμα με κατάρρευση.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->