Με απόφαση του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανωγείων καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ  το απόγευμα , στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 , και του προγράμματος Δράσης .
  2. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014- 31/12/2014
  3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή  και ενός αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση από 1/1/2015-31/12/2015
  4. Επικαιροποίηση και έγκριση  της κατάστασης των μελών.
  5. Γενικά θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->