OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Έγγραφο απέστειλε την  Παρασκευή 19 Ιουνίου ο Δήμος Ανωγείων προς την Περιφέρεια Κρήτης, όπου παραθέτει τις προτάσεις του για την συμπλήρωση της μελέτης, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Β1 φάση αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Ανώγεια, 19 Ιουνίου 2015

Αρ. πρωτ: 2698

 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β1 ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΠΧΣΑΑ)

 

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση επί της πρότασης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης όπως διαμορφώνεται στο Β1 στάδιο της , το Δημοτικό Συμβούλιο  Ανωγείων με την υπ’ αριθμό 81/2015 απόφαση του, θέτει υπ’ όψιν σας τις παρακάτω προτάσεις για τροποποιήσεις -συμπληρώσεις της μελέτης:

 1. Ως πρώτη παρατήρηση, που αποτελεί και μεγάλο έλλειμμα της προτεινόμενης αναθεώρησης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης , είναι η αναγνώριση της σημασίας και της αξίας του “Γεωπάρκου του Ψηλορείτη” για την ευρύτερη περιοχή και η ανάδειξη του ως η πρωτεύουσα της περιοχής με “φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου”

Είναι αδιανόητο στο Τεύχος &, κεφ. Β.1.1.β.3-5 (σελ. 31) όπου αναφέρονται οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, να παραλείπεται στους πόρους διεθνούς σημασίας, το αναγνωρισμένο από το 2004 Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO στον Ψηλορείτη.

 

 1. Για τον “Χάρτη _Β_1_1_β_3_1_ Βιώσιμες αναπτυξιακές ενότητες και υποενότητες”,  αιτούμαστε την τροποποίηση του , δίνοντας την δυνατότητα διπλής αναπτυξιακής σχέσης του Δήμου μας , τόσο με την υποενότητα του Περάματος της Περιφερειακής  Ενότητας Ρεθύμνης (χαρακτηρίζοντας τα Ανώγεια ως υποενότητα 2β) όσο και με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για τους εξής λόγους:
 2. την συνύπαρξη των  περιοχών στο Φυσικό πάρκο Ψηλορείτη
 3. της νέας οδικής σύνδεσης Ηράκλειο-Αστυράκι-Ανώγεια-Γαράζο-Πέραμα και του προτεινόμενου διαδημοτικού έργου μεταξύ Δήμου Ανωγείων και Δήμου Μαλεβυζίου, για την κατασκευή ενός φράγματος στη θέση Βαρσαμάς για την κάλυψη των κοινών αναγκών ,σε ύδρευση και άρδευση

iii.            της κοινής ορεινής ενότητας

 1. των οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής προς την αναπτυξιακή ενότητα του Ηρακλείου
 2. των κοινών πολιτιστικών και φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών

και τέλος

 1. της κοινωνικής συνοχής της ευρύτερης περιοχής

 

 1. Όσο αφορά τον χαρακτηρισμό του οδικού δικτύου προτείνουμε η νέα οδική σύνδεση Ηράκλειο-Αστυράκι-Ανώγεια-Γαράζο-Πέραμα να καταταχθεί στο πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας  λόγω του σημαντικού οδικού φορτίου και του συνδετήριου ρόλου με την γειτονική περιοχή

 

 1. Σε ότι αφορά της υποδομές  σας γνωρίζουμε ότι στον Δήμο Ανωγείων ήδη λειτουργεί το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Ανωγείων) και βρίσκονται εν εξέλιξη πολύ βασικές υποδομές-τοπικά μουσεία και κέντρα πληροφόρησης, που έως τέλος του έτους θα έχουν υλοποιηθεί , όπως το Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου , ο τόπος του βοσκού, ο χώρος της μουσικής ,το Ανωγειανό σπίτι (με προοπτική χαρακτηρισμού ως Λαογραφικό Μουσείο) κ.α. , για τα οποία προτείνεται να προστεθούν στην αναφορά του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης  για τα Ανώγεια

 

 1. Για τον “Χάρτη _Β_1_1_δ_2_ Δίκτυο παραγωγής και διανομής ενέργειας  από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές” είμαστε αντίθετοι με τα δίκτυα διανομής ενέργειας που αποτυπώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας , εκτός και αν ο σχεδιασμός τους είναι ενδεικτικός. Είμαστε επίσης αντίθετοι στη λογική ανάπτυξης στην Κρήτη ΒΑΠΕ πέρα από τις ανάγκες  της.

 

 1. Σε ότι αφορά την  κατάταξη  των οικισμών σε επίπεδα από το ΓΠΧΣΑΑ, τα Ανώγεια κατατάσσονται  ως οικιστικό κέντρο 7ου επιπέδου ενισχυμένου, προτείνουμε να αναβαθμιστούν και να καταταχτούν  ως οικιστικά κέντρα 6ου επιπέδου

 

 

Επίσης ως γενικότερη παρατήρηση μπορούμε να επισημάνουμε ότι το ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένο υπεράνω των ειδικών χωροταξικών ενέργειας , τουρισμού κ.α. και ότι σε γενικότερα θέματα ενέργειας θα έπρεπε να υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός που να λαμβάνει υπ’ όψιν του την Κρήτη ως “κλειστό σύστημα”.

 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο μας έχει εκπονηθεί το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ανωγείων” και βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης του, από το οποίο θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες και να συμπληρωθούν τα σημεία αναφοράς για τα Ανώγεια στο ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης .

 

Με εκτίμηση,

Εμμανουήλ  Καλλέργης

Δήμαρχος Ανωγείων

 

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->