Παραδόθηκαν πριν λίγες ημέρες από τον ΕΝΙΣΑ ( Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών) 15 σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Γενικό Λύκειο Ανωγείων για την κάλυψη των αναγκών της αίθουσας Πληροφορικής που παραμένει ανενεργή τα τελευταία χρόνια στα Ανώγεια.

Η διευθύντρια του Γυμνασίου Ανωγείων κ. Δέσποινα Πρίμπου τους παρέλαβε σε ειδική τελετή που έγινε στο Ηράκλειο όπου το σχολείο Ανωγείων δέχτηκε τη προσφορά μαζί και με άλλα σχολεία και υπηρεσίες του Ηρακλείου. Πλέον αναμένονται ακόμα κάποιες μικρές εργασίες στην αίθουσα ώστε με τη νέα χρονιά τα τμήματα Πληροφορικής να λειτουργούν στο σχολείο μας χωρίς προβλήματα.

Ο  Οργανισμός για τη συγκεκριμένη του κίνηση αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών, ΕΝΙΣΑ,

διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, εκδήλωση για την δωρεά και παράδοση ηλεκτρονικού

εξοπλισμού σε φορείς και σχολεία του Ηρακλείου.

Ο Οργανισμός δώρισε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, που κρίνεται παρωχημένος για τις ανάγκες του, μέσω της δωρεάν διάθεσης του στις κάτωθι υπηρεσίες, δήμους και σχολεία:

 • · Τροχαία Ηρακλείου
 • · Πέμπτο ΕΠΑΛ Ηρακλείου
 • · Έκτο Γυμνάσιο Ηρακλείου
 • · Τεσσαρακοστό Ένατο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • · Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου
 • · Γενικό Λύκειο Ανωγείων
 • · Δημοτικό Σχολείο Δαφνών
 • · Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Η δραστηριότητα εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας του Οργανισμού με τους τοπικούς φορείς, συμβάλλοντας έμπρακτα στην τοπική κοινωνία μέσω της προσφοράς χρήσιμου υλικού καλύπτοντας τρεχουσών αναγκών φορέων και σχολείων. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης της διδασκαλίας και της ενασχόλησης των μαθητών με την πληροφορική.

Ο εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΝΙΣΑ κ Udo Helmbrecht δήλωσε:

« Είμαστε πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και τις Αρχές. Γνωρίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Η κίνηση αυτή είναι η ελάχιστη συμβολή μας, αποσκοπώντας στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή των αναγκών διδασκαλίας στα σχολεία».

Ο υπεύθυνος Διοίκησης κ. Paulo Empadinhas είπε:

«Ως μέλη αυτής της κοινωνίας γνωρίζουμε τις υπάρχουσες ανάγκες και επιθυμούμε από πλευράς μας να συμβάλλουμε προσφέροντας αυτόν τον εξοπλισμό. Οι ανάγκες είναι συνεχείς και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και μέσα. Είμαστε ευτυχείς που με την πράξη αυτή ο εξοπλισμός αυτός γίνεται ξανά χρήσιμος».

Στην εκδήλωση παρεβρέθησαν εκπρόσωποι των φορέων καθώς και το προσωπικό του

Οργανισμού, υπογράφθηκε πιστοποιητικό παραλαβής και απονεμήθηκε ενθύμιόν της δωρεάς προς τους παραλήπτες.

Ο ENISA αποτελεί ένα κέντρο τεχνογνωσίας που στηρίζει τα Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή

νομοθετική διαδικασία για την διασφάλιση της κοινωνίας της Πληροφορίας, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Σκοπός του Οργανισμού είναι:

– Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας

– Προσφέρει στα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή ενδυνάμωση ικανοτήτων

– Συνεισφέρει στα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών απαραίτητων ώστε να ανταποκρίνονται στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της Ασφάλειας των Δικτύων και Πληροφοριών

– Την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και των συναφών

κοινοτήτων της Ασφάλειας των Δικτύων και Πληροφοριών

 

Μοιραστείτε το:
 • Print
 • PDF
 • Twitter
 • Facebook

-

-->