Ξεκινά 50ωρο πρόγραμμα πληροφορικής  ¨Δημιουργία ιστοσελίδας¨ την Τρίτη 5 Αυγούστου στο Κ.Δ.Β.Μ. Ανωγείων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και θα γίνονται δυο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες. Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων είναι 20 άτομα. Υπάρχουν ακόμα λίγες θέσεις για όποιον/α ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει,  συμπληρώνοντας σχετική αίτηση και προσκομίζοντας αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας στο γραφείο του Κ.Δ.Β.Μ.,  που βρίσκεται στο ισόγειο του δημαρχείου, μέχρι τη 1 Αυγούστου.

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις τεχνικές δημιουργίας ιστοσελίδων. Οι εκπαιδευόμενοι, μετά την εμπέδωση της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Επιπλέον, θα μπορέσουν να επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, καθώς θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε θέματα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας, αφού θα μπορούν πλέον να δημιουργούν ιστοσελίδες σχετικές με το επάγγελμά τους, αλλά και μια γενικότερη συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν επιλέξουν τη δημιουργία ιστοσελίδων στις θεματικές περιοχές που έχουν να κάνουν με πολιτική επικαιρότητα ή θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να:  γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ιστοσελίδων και ιστοχώρων και να έχουν μια ικανοποιητική και λειτουργική γνώση των τεχνικών για την ανάπτυξη, συντήρηση, δημοσιοποίηση και γενικά διαχείριση ιστοσελίδων, γνωρίζουν επαρκώς τα διάφορα είδη ιστοσελίδων που μπορούν να δημιουργηθούν.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση τουΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην υπεύθυνη εκπαίδευσης, ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας Ελευθερία Καλομοίρη, τηλ: 2834031688, e-mail: [email protected].

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->