Παρελήφθη και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του Πολυμηχανήματος όπου περιλαμβάνει : Αλατοδιανομέα, φρέζα εκχιονισμού και μαχαίρι εκχιονισμού.

Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος εξοπλίζεται και ανανεώνει τον μηχανολογικό του εξοπλισμό για να αντιμετωπίσει το χιόνι το χειμώνα και για να μπορεί με την ολοκλήρωση του χιονοδρομικού να δώσει πρόσβαση προς το βουνό .

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες των Ανωγείων τους μήνες του χειμώνα επιβάλλουν την ενίσχυση του Δήμου μας με τέτοια μηχανήματα που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του χιονιά και στην ομαλή διάβαση των δρόμων με τους λιγότερους κινδύνους.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->