Οκτώ θέσεις για τα Ανώγεια μέσω του ΟΑΕΔ οι οποίες είναι δυο θέσεις νοσηλευτών, μια πληροφορικής, μια οικονομικού και τέσσερις διοικητικού. Ακόμα όπως ανακοινώθηκε υπάρχουν και 128 θέσεις στην Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας και για τον Δήμο Ανωγείων και για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Επί των διαδικαστικών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. Άνεργοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη δημόσια πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Παρακάτω σας παραθέτουμε όλες τις θέσεις που υπάρχουν για όλη την Κρήτη:

Θέσεις και ειδικότητες ανά φορέα

– 13η ΕΒΑ: 15 (10 φύλακες, 2 νυχτοφύλακες, 3 Γενικών Καθηκόντων).

– Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: 58 (50 φύλακες, 4 νυχτοφύλακες, 4 γενικών καθηκόντων).

– ΚΓ’ Αρχαιολογική Εφορία Ηρακλείου: 44 (30 φύλακες, 8 νυχτοφύλακες, 6 γενικών καθηκόντων).

– ΙΚΑ: 55 (όλες διοικητικού λογιστή και διοικητικού οικονομικού).

– Δήμος Αγίου Βασιλείου: 19 (5 οικονομικού, 5 διοικητικού, 4 βοηθοί βρεφοκόμοι, 3 πληροφορικής, 2 κοινωνικοί λειτουργοί).

– Δήμος Αμαρίου: 13 (2 φυσικοθεραπευτές, 2 ψυχολόγοι, 9 διοικητικού).

– Δήμος Ανωγείων: 8 (2 νοσηλευτές, 1 πληροφορικής, 1 οικονομικού και 4 διοικητικού).

– Δήμος Ρεθύμνου: 96 (12 βοηθοί βρεφοκόμοι, 3 κοινωνιολόγοι, 5 κοινωνικοί λειτουργοί, 6 νοσηλευτές, 1 φυσικοθεραπευτής, 69 διοικητικού και διοικητικού οικονομικού).

– Δήμος Μυλοποτάμου: 40 (4 νοσηλευτές, 5 βρεφοκόμοι, 4 βοηθοί βρεφοκόμοι, 1 ψυχολόγος, 26 διοικητικού).

– Δήμος Αγίου Νικολάου: 28 (2 κοινωνικοί λειτουργοί, 1 βρεφοκόμος, 25 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Ιεράπετρας: 42 (1 βρεφοκόμος, 6 βοηθοί βρεφοκόμοι, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 ψυχολόγος,1 κοινωνιολόγος, 2 φυσικοθεραπευτές, 4 νοσηλευτές, 26 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου: 9 (2 νοσηλευτές, 7 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Σητείας: 17 (1 κοινωνιολόγος, 4 κοινωνικοί λειτουργοί, 5 νοσηλευτές, 7 διοικητικού).

– Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων: 31 (1 κοινωνικός λειτουργός, 2 κοινωνιολόγοι, 4 φυσικοθεραπευτές, 3 νοσηλευτές, 6 βοηθοί βρεφοκόμοι, 15 διοικητικού).

– Δήμος Βιάννου: 11 (1 νοσηλευτές, 1 φυσικοθεραπευτής, 2 βοηθοί βρεφοκόμοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί , 5 διοικητικού).

– Δήμος Γόρτυνας: 23 (1 βρεφοκόμος, 1 κοινωνιολόγος, 3 πληροφορικής, 18 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Ηρακλείου: 210 (2 βρεφοκόμοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 9 φυσικοθεραπευτές, 11 κοινωνικοί λειτουργοί, 12 ψυχολόγοι, 14 κοινωνιολόγοι, 20 βοηθοί βρεφοκόμοι, 11 νοσηλευτές, 129 διοικητικού-οικονομικού-λογιστικού).

– Δήμος Μαλεβιζίου: 48 (2 κοινωνιολόγοι, 3 φυσικοθεραπευτές, 4 κοινωνικοί λειτουργοί, 5 ψυχολόγοι, 11 πληροφορικής, 23 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Μινώα Πεδιάδος: 17 (2 νοσηλευτές,  1 ψυχολόγος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 4 βρεφοκόμοι, 4 βοηθοί βρεφοκόμοι, 4 διοικητικού).

– Δήμος Φαιστού: 20 (1 κοινωνιολόγος, 1 φυσικοθεραπευτής, 1 ψυχολόγος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 νοσηλευτές, 4 βοηθοί βρεφοκόμοι, 9 διοικητικού).

– Δήμος Χερσονήσου: 162 (3 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 κοινωνιολόγοι, 4 ψυχολόγοι, 6 φυσικοθεραπευτές, 10 βοηθοί βρεφοκόμοι, 15 νοσηλευτές, 121 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Αποκορώνου: 9 (1 βοηθός βρεφοκόμος, 1 κοινωνικός λειτουργός,1 ψυχολόγος, 6 διοικητικού).

– Δήμος Γαύδου: 1 (Διοικητικού).

 

– Δήμος Καντάνου-Σελίνου: 5 (3 βοηθοί βρεφοκόμοι, 2 οικονομικού).

– Δήμος Κισσάμου: 14 (6 βοηθοί βρεφοκόμοι, 8 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Πλατανιά: 44 (1 βρεφοκόμος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 1 ψυχολόγος, 4 νοσηλευτές, 6 βοηθοί βρεφοκόμοι, 30 διοικητικού και οικονομικού).

– Δήμος Σφακίων: 11 (1 κοινωνικός λειτουργός, 1 φυσικοθεραπευτής, 3 νοσηλευτές, 2 πληροφορικής, 4 διοικητικού).

– Δήμος Χανίων: 147 (2 φυσικοθεραπευτές, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 κοινωνιολόγοι, 4 ψυχολόγοι, 8 βρεφοκόμοι, 10 κοινωνικοί λειτουργοί, 14 βοηθοί βρεφοκόμοι, 15 νοσηλευτές, 85 διοικητικού, οικονομικού και λογιστικού).

 

 

– Αρχιεπισκοπή Κρήτης: 11 (1 κοινωνικός λειτουργός, 2 νοσηλευτές, 1 γενικών καθηκόντων, 7 διοικητικού).

– Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου-Καστελίου και Βιάννου: 2 (διοικητικού).

– Μητρόπολη Γορτύνης: 7 (2 βιβλιοθηκονόμοι, 4 πληροφορικής, 1 οικονομικού).

– Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας: 10 (1 βιβλιοθηκονόμος, 1 γραφιστικής, 1 οικονομικού, 2 πληροφορικής, 5 γενικών καθηκόντων).

– Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου: 10 (γενικών καθηκόντων).

– Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου: 8 (1 οικονομικού, 1 πληροφορικής, 2 βιβλιοθηκονόμοι, 2 γενικών καθηκόντων, 2 διοικητικού).

– Μητρόπολη Λάμπης και Συβρίτου: 10( 1 πληροφορικής, 4 γενικών καθηκόντων, 5 διοικητικού).

– Μητρόπολη Κισσάμου: 15( 1 πληροφορικής, 3 γενικών καθηκόντων, 2 εργοθεραπευτές, 2 φυσικοθεραπευτές, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 4 νοσηλευτές).

– Μητρόπολη Κυδωνίας-Αποκορώνου: 15( 1 βιβλιοθηκονόμος, 3 γενικών καθηκόντων, 1 κλητήρας, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 κοινωνιολόγος, 2 πληροφορικής, 2τεχνικών κατασκευών, 4 διοικητικού).

– Κέντρο Αποκαταστάσης Παιδιών με αναπηρία Ηρακλείου: 9 (1 κοινωνικός λειτουργός, 1 ψυχολόγος, 3 γενικών καθηκόντων, 4 διοικητικού).

– Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου: 4 (2διοικητικού, 2 γενικών καθηκόντων).

– Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου: 7 (2 διοικητικού, 1 γενικών καθηκόντων, 1 πληροφορικής, 1 πολιτικός μηχανικός, 2 ηλεκτρολόγοι).

– Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: 299 (1 επόπτης υγείας, 2 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 1 μηχανολόγος, , 1 πληροφορικής, 2 γραφιστικής, 2 δικηγόροι, 3 ηλεκτρολόγοι, 4 μηχανικοί δομικών έργων, 4 πολιτικοί μηχανικοί, 4 ραδιολογίας-ακτινολογίας, 5 κοινωνικοί λειτουργοί, 6 μηχανολόγοι εργοδηγοί, 6 ψυχολόγοι, 8 κοινωνιολόγοι, 11 ζωικής παραγωγής, 11 νοσηλευτές, 27 γεωπόνοι, 21 κτηνίατροι, 69 πληροφορικής, 112 διοικητικού, οικονομικού).

 

 

– Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου: 88 (1 επόπτης υγείας, 1 γιατρός, 1 μηχανικός περιβάλλοντος, 1 μηχανολόγος, 1 ψυχολόγος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 2 κοινωνιολόγοι, 2 πολιτικοί μηχανικοί, 2 πολιτικοί επιστήμονες, 16 πληροφορικής, 6 ζωικής παραγωγής, 9 κτηνίατροι, 16 γεωπόνοι,27 διοικητικού και οικονομικού).

– Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: 128 (1 βιβλιοθηκονόμος, 1 γεωπόνος, 1 επόπτης υγείας, 1 γιατρός, 1 τεχνολόγος τροφίμων, 4 αρχιτέκτονες, 2 μηχανολόγοι εργοδηγοί, 2 ψυχολόγοι, 3 ζωικής παραγωγής, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 3 κτηνίατροι, 4 μηχανολόγοι, 4 νοσηλευτές, 5 κοινωνιολόγοι, 12 πολιτικοί μηχανικοί, 13 μηχανικοί περιβάλλοντος, 31 πληροφορικής, 17 διοικητικού).

– Περιφερειακή Ενότητα Χανίων: 146 (2 επόπτες υγείας, 1 γεωλόγος, 2 ηλεκτρολόγοι μηχανολόγοι, 1 παιδίατρος, 2 αρχιτέκτονες, 2 εργοθεραπευτές, 2 ηλεκτρολόγοι, 2 γιατροί, 2 κοινωνιολόγοι, 2 πολιτικοί επιστήμονες, 4 τοπογράφοι, 3 γραφίστες, 3 κοινωνικοί λειτουργοί, 34 πληροφορικής, 14 γεωπόνοι, 7 ψυχολόγοι, 62 διοικητικού, οικονομικού και γενικών καθηκόντων).

– Φυλακές Νεάπολης: 4 (2 κοινωνιολόγοι, 2 διοικητικού).

– Φυλακές Ν. Αλικαρνασσού: 4 (2 κοινωνιολόγοι, 2 διοικητικού).

– Φυλακές Αγιάς: 4 (2 κοινωνιολόγοι, 2 διοικητικού).

– Ειρηνοδικεία: 9 (διοικητικού).

– Εισαγγελία: 5 (διοικητικού).

– Πρωτοδικεία: 8 (διοικητικού).

– Πταισματοδικεία: 8 (διοικητικού).

– Εφετεία: 8 (διοικητικού).

– ΟΑΕΔ: 26 (διοικητικού).

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->