Συνάντηση πραγματοποιεί τη Δευτέρα 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα το ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή ΑΕ  ΟΤΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων, στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου με στόχο την ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να μάθουν για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην δεύτερη προκήρυξη του τοπικού προγράμματος LEADER.

Πρόκειται για το τοπικό πρόγραμμα : «Ψηλορείτης, ο μύθος εμπνέει τη ζωή»  το οποίο είχε υποβάλλει ως πρόταση  το ΑΚΟΜΜ τον Σεπτέμβριο του 2008 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο του άξονα 4 (προσέγγιση LEADER), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, έπειτα από διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους τοπικούς κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη..

Τον Ιούνιο του 2009, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το τοπικό σχέδιο με βαθμολογία που το κατέτασσε τελικά στην 10η θέση ανάμεσα σε 41 εγκριθείσες προτάσεις, και ύψος Δημόσιας Δαπάνης 6.750.000 € [συνολικό κόστος 10.741.900 €]

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους αναμορφώθηκε το τοπικό σχέδιο με βάση την εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη των 6.750.000 €.

Στην συνέχεια δημοσιοποιήθηκε η 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2010.

Στο πλαίσιο αυτής της προκήρυξης έχουν συμβατοποιηθεί και υλοποιούνται 45 έργα συνολικού ποσού Δημόσιας Δαπάνης 3.373.356,59 €.

Με την υπ’αριθμό πρωτ. 15340/31.10.2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανεμήθηκε επιπλέον ποσό  482.580 € στο τοπικό μας πρόγραμμα. Έτσι η συνολική δημόσια δαπάνη του τοπικού προγράμματος ανέρχεται αυτή την στιγμή στο ποσό των 7.232.580 €.

Ήδη βρισκόμαστε στην φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την δημοσιοποίηση της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος. Ο σχεδιασμός της 2ης προκήρυξης έλαβε υπόψη του την δημόσια διαβούλευση και τα δελτία επενδυτικού ενδιαφέροντος που κατέθεσαν η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιώτες και συλλογικοί φορείς.

Μοιραστείτε το

-

-->