Ο Δήμος Ανωγείων προσκαλεί όλους τους κατοίκους να παρευρεθούν στην Λαϊκή Συνέλευση  που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρα 8:30 μ.μ. στην πλατεία «Αρμί» με θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.  Στην ειδική αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει ο απολογισμός σε ότι αφορά την διοικητική, οικονομική κατάσταση του Δήμου και θα αναλυθεί η εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής Δράσης.  Στην συνεδρίαση αυτή θα μπορεί ο κάθε δημότης να διατυπώσει ερωτήσεις, να καταθέσει τυχόν προτάσεις και να ενημερωθεί εκτενέστερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά τον Δήμο μας.

Μοιραστείτε το

-

-->