Κρίσιμη για τα ελληνικά συμφέροντα ερώτηση του Ευρωβουλευτή  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Γεωργική Πολιτική που θα ισχύσει από το 2014 συμπεριλαμβάνουν την καταβολή άμεσων ενισχύσεων για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (“πρασίνισμα”).  Μεταξύ αυτών των πρακτικών προτείνεται και η διατήρηση βοσκοτόπων που έχουν όμως μόνο τη μορφή μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Σπύρος Δανέλλης που υπέβαλε ερώτηση στην Κομισιόν ζητώντας την αλλαγή του ορισμού, δήλωσε τα εξής: “Ο περιορισμός των βοσκοτόπων στη μορφή αυτή αποκλείει από την ενίσχυση μεγάλες εκτάσεις στη χώρα μας, που καλύπτονται στην επιφάνεια του εδάφους με αυτοφυή ξυλώδη ή μικτή βλάστηση και χρησιμοποιούνται για τη βόσκηση αιγοπροβάτων. Οι εκτάσεις αυτές και από τη φύση τους αλλά και από τη χρήση τους, δηλαδή την εκτατική αιγοπροβατοτροφία, συνιστούν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της αποθήκευσης του άνθρακα στο έδαφος. Είναι λοιπόν κατ΄ εξοχήν εκτάσεις που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις πρακτικές του ΄πρασινίσματος΄ και να δικαιούνται ενισχύσεις για την προσφορά των δημόσιων αυτών αγαθών”.

Ο κ. Δανέλλης αμφισβήτησε επίσης την καταλληλότητα του ορισμού της “μόνιμης χορτολιβαδικής έκτασης” αντί του ορθότερου “μόνιμου βοσκοτόπου”, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να καταβάλλονται στο μέλλον πράσινες πληρωμές σε γήπεδα.


Μοιραστείτε το

-

-->