Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

1   Έγκριση επιχειρησιακού παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (μερική απασχόληση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/04 «Μερική απασχόληση στο δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ».

2   Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων :

με αριθμό 11/2011 για τη μερική απασχόληση στην επιχείρηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννας Ανδρεαδάκη προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 της 43254/07 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και

με αριθμό 12/2011 για τον καθορισμό αμοιβής Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 255 του Δ.Κ.Κ., το έγγραφο με αριθμό 61995/13-11-2007 του ΥΠΕΣ και την εγκύκλιο 16/10819/22-2-2007 του ΥΠΕΣ.

3  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου Αποχέτευσης Ανωγείων (Β ΦΑΣΗ) Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 7916/20-12-2010 της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου.

4 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δράσεις Αντιπυρικής Προστασίας Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με τη μελέτη 171/2010 της ΤΥΔΚ Ρεθύμνου.

5  Παραλαβή μελέτης «Βελτίωση παλαιού αρδευτικού δικτύου Δήμου Ανωγείων με κλειστούς αγωγούς και σύνδεση με λιμνοδεξαμενή Γονομιού Β’ Φάση» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 19585/2-9-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στον Άξονα 3, Μέτρο 321 του ΠΑΑ 2007-2013.

6   Άδεια τοποθέτησης ιστού μέτρησης αιολικού δυναμικού στη θέση «Δαμάκι» από την εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. σύμφωνα με το έγγραφο της εταιρείας στις 16/9/2011.

7  Ορισμός εκπροσώπου  και  αναπληρωματικού  μέλους στη  Διαχειριστική

Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων σύμφωνα με το έγγραφο του ΚΠΕ 119/12-9-2011. ~8     Συμμετοχή του Δήμου στην εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «CRETA LINES» με το ποσό των 2.500,00 € και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

9  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις κτηνοτροφικής οδοποιίας» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 19550/6-9-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

10   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 19548/6-9-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

11  Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 64/28-9-2011 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και 64/30-9-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου.

12  Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών στο κέντρο ενημέρωσης του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη»

σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 61/28-9-2011 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και 61/30-9-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου.

13   Τροποποιήσεις προϋπολογισμού

14  Αίτηση του κου Σκουλά Σωκράτη του Αλκιβιάδη με θέμα την «Παράνομη χρήση κοινόχρηστου και ιδιόχρηστου χώρου από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΞΥΛΟΥΡΗΣ» με τραπεζοκαθίσματα και πινακίδα στη δυτική όψη της οικίας του αείμνηστου Αλκιβιάδη Μιχαήλ Σκουλά (Γρυλιού)»

15  Αίτημα δημοτών περιοχής «Σοχώρα» για την τοποθέτηση ανάγλυφων εμποδίων στο οδόστρωμα

16 Ενημερώσεις


Τεχνική προσφορά από την ΣΚΡΑΠ  ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΕΡΗΣ ΑΒΕΕ για την αποξήλωση παλαιάς ανεμογεννήτριας

Έγγραφο   του   ΓΕΩΤΕΕ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΚΡΗΤΗΣ   με   θέμα   «Ανάπτυξη Συστημάτων ΑΠΕ στην Κρήτη»

Μοιραστείτε το

-

-->