Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ανωγείων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ανωγείων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Ήδη ολοκληρώνεται  το τμήμα Ιταλικά για τον Τουρισμό (Α1- Α2) που υλοποιήθηκε μέσω τηλε-εκπαίδευσης .Το πρόγραμμα Αγωγή Υγείας –Πρώτες Βοήθειες που έχει συγκεντρώσει πλήθος αιτήσεων, δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα γίνονται μόνο  διά ζώσης και θα πραγματοποιηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 

Ως εκ τούτου το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ανωγείων (ΚΔΒΜ) ενημερώνει τους Δημότες ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τα παρακάτω   πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Πρόκειται για δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης που δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σε διάφορες θεματικές ενότητες  και που προς το παρόν μπορούν να υλοποιηθούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης και ελπίζουμε αργότερα διά ζώσης..

 

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Γονέων έχουν συγκεντρωθεί και αναμένονται λίγες ακόμα αιτήσεις για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

Τρόπος παρακολούθησης

Διά ζώσης

Τηλέ –

εκπαίδευση

1

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

 

ü

 

ü

Σκοπός του προγράμματος είναι  η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία   στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Θα αναπτυχθούν θέματα που απασχολούν τους γονείς και έχουν να κάνουν με τη σχέση τους με τα παιδιά, την  βελτίωση της σχολικής επίδοσης, την κάλυψη ψυχικών ,κοινωνικών ,πνευματικών αναγκών των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους κ.α.

 

 

 

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Γλώσσα και επικοινωνία πρόκειται να υλοποιηθούν τα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΌΤρόπος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Τηλε –

εκπαίδευση

2

Γερμανικά  για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

ü

ü

3

Ιταλικά  για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

ü

ü

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Ποιότητα ζωής –Περιβάλλον μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΌΤρόπος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Δια ζώσης

4

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής διατροφής)

25

ü

ü

5

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

ü

ü

 

Όσον  αφορά τον τομέα των Νέων Τεχνολογιών  και την Επιχειρηματικότητα μπορούν να υλοποιηθούν τα παρακάτω τμήματα

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΌΤρόπος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Τηλε –

εκπαίδευση

6

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

 

ü

 

ü

7

Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

50

 

ü

 

ü

8

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

 

ü

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας  Κοινωνικές  δεξιότητες και δράσεις προτείνεται το πρόγραμμα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τρόπος παρακολούθησης

Δια ζώσης

Τηλε –

εκπαίδευση

9

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

 

ü

 

ü

Σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι να  συνειδητοποιήσουμε την  ανάγκη  του  εθελοντισμού  στη  σύγχρονη  κοινωνία και ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης και να  αναγνωρίσουμε τον ειδικό ρόλο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία σε θέματα εθελοντισμού.

Είναι μία ευκαιρία για ανθρώπους με κοινωνικές ευαισθησίες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα θέματα του εθελοντισμού.

 

Τα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου. Για τη λειτουργία κάθε προγράμματος απαιτείται η συγκέντρωση 16 αιτήσεων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως δύο από τα παραπάνω προγράμματα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ανωγείων που υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία .Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2834031411 , 2834031484, Ειρήνη Θεοφανάκη.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Μοιραστείτε το

-

-->