Στα πλαίσια της προώθησης της Διά Βίου Μάθησης ο Δήμος Ανωγείων έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με διάφορες θεματολογίες.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι στην φάση επιλογής εκπαιδευτών .

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:

https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως

και 06/11/2018 (ώρα 12:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος που πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτήτου εργασιακής κατάστασης και να επιλέξει όσες περιφερειακές ενότητες

επιθυμεί. Οι ειδικότητες ποικίλουν ενώ συμπεριλαμβάνονται εκτός από πτυχιούχους ΑΕΙ,ΤΕΙ ,ΙΕΚ και εμπειροτέχνες .

Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Ανωγείων εκτός από τα προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ζητήθηκαν να υλοποιηθούν και προγράμματα με τοπικό χαρακτήρα όπως εκμάθησης κατασκευής τοπικής φορεσιάς, εργαστήρι οικολογικής βαφής νημάτων και υφαντικής, κοπτική ραπτική κ.α. Κάποια από αυτά τα προγράμματα μπορούν να διδαχθούν και από εμπειροτέχνες με την απόδειξη 3ετούς επαγγελματικής εμπειρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ,τη μορφή απασχόλησης και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος μπορείτε να απευθυνθείτε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Αρμόδιο Τμήμα για την λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Ανωγείων είναι η Κοινωνική Υπηρεσία (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

Πληροφορίες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» μπορείτε να αντλήσετε από τον διαδικτυακό ιστότοπο http://www.edulll.gr/

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->