Archive for Μαρτίου 2012

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, με τον δημιουργό του Καθηγητή κ. Ιωάννη Παλλήκαρη, με την ομάδα εθελοντών του και με συντονιστή τον Καθηγητή Ανατομίας κ. Ιωάννη Σιατίτσα, σε συνεργασία με τον Δήμο Ανωγείων, θα λειτουργήσουν Καφενείο των Ορέων στα Ανώγεια, την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του Πανεπιστημίου των Ορέων, είναι να φέρει τη γνώση κοντά στη κοινωνία και την κοινωνία κοντά στη γνώση, μέσω της ανάπτυξης του διαλόγου και του συγκερασμού της βιωματικής και της επιστημονικής γνώσης. Με τη λειτουργία των Καφενείων των Ορέων, τόσο οι άνθρωποι της επιστήμης, όσο και οι κάτοικοι των ορεινών Ανωγείων, μπορούν να ενθαρρυνθούν μέσα από την εμπράγματη αλληλεπίδραση, η οποία μπορεί να αποτελέσει την γέφυρα για την πραγμάτωση μιας βιωματικής δυναμικής.

Καφενείο των Γυναικών

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Καφενείο των Γυναικών στις 15.30 μ.μ., (στην αίθουσα του ΚΑΠΗ) αφορούν στην καθημερινότητα των γυναικών που ζουν στα ορεινά της Κρήτης και που είναι νέες, μητέρες, ηλικιωμένες και πάντα δυνατές, επιπλέον δημιουργικές, ελεύθερες και αληθινά στηρίγματα του τόπου, γεμάτες ενέργεια, δίνουν πνοή και αγάπη στο τόπο τους.

Καφενείο των Ορέων με τους Άνδρες

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Καφενείο των Ορέων με τους Άνδρες στις 18:00μ.μ.,( στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) έχουν σχέση με την κτηνοτροφική και τη γεωργική καλλιέργεια και με την παραγωγή, το πλαστικό χρήμα, τα θέματα υγείας και εκπαίδευσης.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1294/19-3-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 23/03/2012

Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

Θέματα

1

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 παρ. 1-3 του Ν. 3463/06, της παρ. 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/06, την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄) και το έγγραφο με αριθμό 23/19-3-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων και έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 & 259 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

2

Περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, την αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και για την απευθείας  ανάθεση προμηθειών  για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 12/21-2-2012  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων.

3

Περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την  παραλαβή προμηθειών υλικών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2012 για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ανωγείων σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 12/21-2-2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανωγείων.

4

Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου  Μάθησης, του Ακαδημαϊκού Χωριού Ανωγείων Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων  σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 603/63/6072/6-3-2012 του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5

Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων και αίθουσας Γ. Σακελαράκη εντός υπάρχοντος δημοτικού κτιρίου 1ο υποέργο / Οικοδομικές εργασίες» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 3542/17-2-2012 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

6

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου «Βελτιώσεις αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 6262/13-3-2012 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

7

Λύση του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 250, παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και το έγγραφο του ΣΕΔΗΚ με αριθμό 25/25-11-2011.

8

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στον κ. Πασπαράκη Κων/νο του Λυκούργου στην περιοχή «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Ανωγείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και την εγκύκλιο με αριθμό 59/74896/30-12-2010 Α’ Μέρος – Ι Για τους Δήμους της Χώρας  – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατά τόπο /Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.Ο Δήμος Ανωγείων κάνει  γνωστό στους τρίτεκνους δημότες, ότι την Πέμπτη 22 Μαρτίου και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση-ενημέρωση για την κάρτα μέλους και για τη συμμετοχή στα  προγράμματα δωρεάς διανομής τροφίμων. Η παρουσία όλων των τριτέκνων είναι καθοριστική, για να αποκτήσουν δικαίωμα στην δωρεά διανομή τροφίμων.

Συνέντευξη στο Γιώργη Μπαγκέρη

Η λιμνοδεξαμενή του Γωνομιού  είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για τα Ανώγεια που άδω και αρκετά χρόνια εξυπηρετεί τις υδρευτικές αλλά και αρδευτικές ανάγκες του χωριού.Τα προβλήματα της λιμνοδεξαμενής ξεκίνησαν το 2003 ενώ και τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει σοβαρή διαρροή με χιλιάδες κυβικά νερού να χάνονται κάθε μέρα.Η ΑΝΩΓΗ μίλησε με τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη ο οποίος μας είπε για το σοβαρό αυτό πρόβλημα,τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και αυτές που θα γίνουν, ενώ αφού τόνισε ότι δεν είναι αρκετά αισιόδοξος για την άμεση λύση του προβλήματος ανέφερε ότι δεν μπορεί ο Δήμος να αναζητήσει ποινικές ευθύνες κατά πάντως υπευθύνου  πριν ξεκαθαρίσει το θέμα.

Αρχικά ο Δήμαρχος ανέφερε:” Υπάρχει μια σταθερή διαρροή 15.000 κυβικών ημερησίως. Είχε ελαττωθεί λίγο τις τελευταίες μέρες αλλά ελάχιστα.Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές,δηλαδή την Διεύθυνση που είχε την κατασκευή του έργου,την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,το Ινστιτούτο Μεσογειακών ερευνών για να μας υποδείξει τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τον εντοπισμό της βλάβης. Και τέλος ενημερώσαμε τον Ο.Α.ΔΥ.Κ αλλά και το αρμόδιο τμήμα των υδραυλικών έργων της ΔΕΗ που έχει εμπειρία τέτοιων θεμάτων”

Στην ερώτηση μας αν η βλάβη είναι στο ίδιο σημείο τονίζει :”Η εμπειρία δείχνει οτι τα χαρακτηριστικά της ζημιάς είναι τα ίδια με την προηγούμενη φορά.Οχι στο ίδιο σημείο όμως αλλά με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά” αναφέρει.

Συνεχίζοντας ο κ. Κεφαλογιάννης αναλύει τις ενέργειες των τελευταίων ημερών λέγοντας: ”Τώρα και  πέντε μέρες τεχνικά μειώνουμε την στάθμη του νερού για τον εντοπισμό της βλάβης μήπως και σώσουμε την χρονιά. Δεν είμαι αισιόδοξος για αυτό.Συντηρούμε και το παλιό δίκτυο από τον Δοξαρό για να μην υπάρξει πρόβλημα. Σίγουρα δεν είναι επαρκές αλλά κοιτάμε να αυξήσουμε το αντλούμενο νερό.Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Κρήτης γιατί πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας.Αν βρούμε γρήγορα την βλάβη θα πρέπει να αποφασίσουμε με τους γεωλόγους τι θα κάνουμε για να διορθωθεί. Τρία πράγματα είναι. Πρώτον να κάνουμε μια τοπική επιδιόρθωση.Αν όχι αυτό να κάνουμε μια ριζική ανακατασκευή.Και τρίτον μια μίξη των πρώτων δυο λύσεων δηλαδή να κάνουμε τώρα μια διόρθωση και στην συνέχεια να αναζητήσουμε τα σχετικά κονδύλια για να κάνουμε ριζική ανακατασκευή…”

Στην ερώτηση μας αν ο Δήμος πρέπει να κινηθεί ποινικά κατά των υπαιτίων αναφέρει: ”Πριν δούμε τι ακριβώς συμβαίνει δεν γίνεται να κινηθούμε νομικά.Τον Μάρτιο του 2003[σσ.η περίοδος που εμφανίστηκε ζημιά στο έργο],οι επιτόπιοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή-μελετητή του έργου και για αυτό ακριβώς το Υπουργείο τότε πλήρωσε την επισκευή ξεχωριστά από το έργο.Οι αιτίες είναι γεννησιογόνες από την σύνθεση του εδάφους που αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώματα.Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος με σοβαρότητα που αρμόζει και στην σοβαρότητα της κατάστασης”.

Κλείνοντας αυτή την συζήτηση μας με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη μας τόνισε για την εναλλακτική λύση της δημιουργίας νέου φράγματος στην τοποθεσία Βαρσαμά που δυστυχώς δεν προχωράει αναφέροντας: ”Διαφαίνεται η σπουδαιότητα της προτεραιότητας που έχουμε θέσει για την πραγματοποίηση του φράγματος στον Βαρσαμά ποταμό,μελέτη που θα είχαμε από φέτος ξεκινήσει αν οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες το επέτρεπαν»


Η πρωτοβουλία των παραγωγών της Πιερίας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία απέναντι στα κυκλώματα των μεσαζόντων της αγοράς που επιδιώκουν να αγοράζουν πάμφθηνα τα προϊόντα από τους παραγωγούς και να τα πωλούν πανάκριβα στους καταναλωτές. Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος στηρίχθηκε αφ’ ενός στην αξιοποίηση της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικό εμπόριο) και αφετέρου στην αγανάκτηση των καταναλωτών απέναντι στα κυκλώματα της αισχροκέρδειας.

Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση των καταναλωτών ήταν μια επαναστατική  αντίδραση (έκρηξη) της κοινωνίας του καταναλωτικού κινήματος απέναντι στα κυκλώματα των μεσαζόντων.

Ως εκ τούτου η πρωτοφανής συνέργεια παραγωγών και καταναλωτών δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «κίνημα της πατάτας».

Τα αποτελέσματα αυτής της συνέργειας είναι μετρήσιμα τόσο επ’ ωφελεία των παραγωγών που πούλησαν από 10 λεπτά το κιλό την πατάτα στα 25 λεπτά (δυόμιση φορές πάνω), όσο και των καταναλωτών που αγόρασαν 25 λεπτά αντί των 70 – 80 ή και ενός ευρώ (τρείς έως τέσσερις φορές κάτω).

Τώρα κατά πόσο αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να καταργήσει τις δομές της αγοράς και να καθιερωθεί  ως μόνιμο σύστημα διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, σίγουρα υπάρχουν ερωτηματικά , επιφυλάξεις ακόμη και αρνητικές απόψεις.

Πως μπορεί να διαφυλαχθεί ο αγνός χαρακτήρας αυτής της παρέμβασης, ποιος εγγυάται την ποιότητα και την ταυτότητα του προϊόντος με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας όταν δεν υπάρχει συλλογικός φορέας διαχείρισης των παραγωγών;

Ας μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός των λαϊκών αγορών είχε τον ίδιο χαρακτήρα με αυτές τις πρωτοβουλίες και τώρα έχει εκφυλιστεί σε σημείο που χρειάζεται εξυγίανση ειδάλλως  πρέπει ακόμη και να καταργηθεί. Είναι πάμπολλα τα φαινόμενα οι τιμές της λαϊκής να είναι ακριβότερες από εκείνες των καταστημάτων της αγοράς και τα προϊόντα που διακινούνται να είναι σε ποσοστό 70-80% εισαγόμενα.

Διαβάστε την συνέχεια... »

«Έφυγε» από τη ζωή ο Γεώργιος Εμμ.Πασπαράκης [Πασπαρογιώργης] σε ηλικία 92 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί  την Τρίτη 20 Μαρτίου στις 3μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στα Ανώγεια.Στην σύζυγο του Μαρία και στα παιδιά του Νίκη,Φωτεινή και Ελένη η ΑΝΩΓΗ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια.

-->