Δημοτικά Νέα

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Ανωγείων ενδιαφέρεται να  διεκδικήσει την λειτουργία (Γυμνάσιο – Λύκειο) Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.),  ή παραρτήματος  στα Ανώγεια. Πρέπει  όμως πρώτα να διερευνήσει τις υπάρχουσες ανάγκες για την εξασφάλιση της λειτουργίας του.

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη. Κάθε τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αριθμεί από δώδεκα (12) έως είκοσι (20) εκπαιδευόμενους. Το Σ.Δ.Ε. αποτελεί βιώσιμη σχολική μονάδα με δυο έτη λειτουργίας, όταν αριθμεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευόμενους και έχει δύο (2) τουλάχιστον τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν την συμμετοχή τους στα παρακάτω τηλέφωνα :

2834032500  Δήμος Ανωγείων   Χρυσούλα Κουνάλη ή 6946049953 Άννα Βαρδιάμπαση

 

 

 

 

Παρελήφθη από το Δήμο Ανωγείων μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για το όχημα πολλαπλών χρήσεων  ύψους  49.600 € που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2018 με μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος βραχίονας για τοποθέτηση στο όχημα  Mercedes-Benz Unimog U400L 231Hp το οποίο διαθέτει ο Δήμος.

Ο βραχίονας είναι χορτοκοπτικός μεγάλου εύρους και ύψους εργασίας με κεφαλή επιφανειακής χορτοκοπής για την παρόδια βλάστηση καιπαλιδρομικό πριόνι («μπορντουροψάλιδο»)  ως πρόσθετο εξάρτημα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας, το οποίο ήδη  διαθέτει εκχιονιστικά εξαρτήματα  (λεπίδα, φρέζα, αλατοδιανομέα) τα οποία καθιστούν δυνατή τη χρήση του σε περίπτωση χιονόπτωσης κατά τους χειμερινούς ενώ μετά την προμήθεια του συγκεκριμένου συνοδευτικού υλικού  η χρήση του θα είναι τακτική και καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε έτους.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τόσο την αγορά όσο και την τοποθέτηση, την εκπαίδευση στο χειρισμό με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και την κείμενη διεθνή πρακτική και νομοθεσία.

Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 21418/18.05.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 65 ΤΖ465ΧΘ7-186) από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και η χρηματοδοτηθείσα πράξη είναι η «Προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Ανωγείων» συνολικού προϋπολογισμού 105.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης.

 

 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για Κοινωνικό Τουρισμό, Ιαματικό τουρισμό ,εκδρομικό πρόγραμμα, δωρεάν παροχή βιβλίων , εισιτηρίων θεάτρου ,παιδικών κατασκηνώσεων και παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και Κοινωνικό Τουρισμό  μέσω ΟΑΕΔ (άνεργοι – εργαζόμενοι) .

Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2019

 Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) είναι ο νέος φορέας που συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)  του ΟΓΑ.

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019  ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

 Για πρώτη φορά φέτος ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ υλοποιεί πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες, που είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες και 4.000 τρίτεκνες. Οι μητέρες πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Σε κάθε μία από τις πολύτεκνες μητέρες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) ενώ στις τρίτεκνες μητέρες θα καταβληθεί χρηματικό βοήθημα ύψους επτακοσίων ευρώ (700€).

Διαβάστε την συνέχεια... »

O Δήμος Ανωγείων στα πλαίσια διευκόλυνσης των δημοτών του στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και συγκεκριμένα στη διεκδίκηση των ποσών που αντιστοιχούν στις μη νόμιμες και αντισυνταγματικές περικοπές συντάξεων , ενημέρωσε και υποβοήθησε τους συνταξιούχους να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ. Απώτερος σκοπός ήταν η υποβολή ομαδικής αγωγής ώστε να μειωθεί το κόστος διεκδίκησης των αναδρομικών συντάξεων και η διευκόλυνση ηλικιωμένων που είτε μετακινούνται δύσκολα στις υπηρεσίες των αστικών κέντρων είτε δεν γνώριζαν καν τη διαδικασία και το δικαίωμα τους αυτό.Μέχρι σήμερα κάποιοι συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα έχουν κινηθεί δικαστικά και άλλοι όχι , καθώς θεωρούν ότι θα ληφθεί κάποια απόφαση συνολικά για όλους τους συνταξιούχους, έχουν δεν έχουν κάνει δικαστήριο.Αν θα προσφύγει ο κάθε συνταξιούχους στο δικαστήριο ή όχι είναι δική του απόφαση.

Ωστόσο ,όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν τώρα δικαστικά με ομαδική αγωγή τα αναδρομικά των συντάξεων τους, τους ενημερώνουμε ότι έχουμε κάνει διερεύνηση για την δικαστική εκπροσώπηση και η χαμηλότερη προσφορά υποβλήθηκε από το δικηγορικό γραφείο της κ. Βαρδουλάκη Άννας και κ. Πετούση Μαρίας.Το κόστος της ομαδικής αγωγής ανέρχεται στα 30€ για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ

(για τους υπόλοιπους 30 έως 40 €) για την κατάθεση της δικογραφίας και 3% επί των αναδρομικών εφόσον κερδίσουν το δικαστήριο.
( Εννοείται ότι δεν είναι δεσμευτικό για κανένα να απευθυνθεί στο παραπάνω γραφείο.Μπορεί να απευθυνθεί οπουδήποτε επιθυμεί )

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για όσους προσφύγουν ομαδικά με το παραπάνω γραφείο θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

  1. Ατομικά στοιχεία :Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και κινητό, e-mail.

2.Φωτοτυπία ταυτότητας και εκκαθαριστικό εφορίας από τα οποία να προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ.

3.Αποφάσεις συνταξιοδότησης κύριου και επικουρικού ταμείου.

4.Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης για κάθε έτος ,των ετών 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, πλην των συνταξιούχων του Δημοσίου ,οι οποίοι θα πρέπει να μας αποστείλετε μόνο των ετών 2016, 2017 και 2018, και για την κύρια και για την επικουρική κατά προτίμηση των μηνών Ιανουαρίου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

5.Συγκεντρωτικός πίνακας αναφορικά με την επικουρική σύνταξη.

6.Αντίγραφο ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης αίτησης διακοπής παραγραφής ΕΦΚΑ (όσοι έχουν καταθέσει)

7.Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σας ( δίνεται από την υπηρεσία).

Στην δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών των συντάξεων μπορούν να συμμετέχουν ακόμα και συνταξιούχοι που δεν είχαν υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ.

Η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα 10/6/2019 έως Παρασκευή 28/6/2019

Πληροφορίες /διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 2834031484 , 2834031411.

Ο αριθμός..13 ήταν το κυρίαρχο στοιχείο των φετινών δημοτικών εκλογών στα Ανώγεια καθώς εμφανίστηκε δυο φορές, μια την πρώτη Κυριακή ως προβάδισμα του Εμμανουήλ Καλλέργη και την δεύτερη Κυριακή ως ανατροπή και αριθμό νίκης για τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Με 1035 ψήφους προτίμησης και ποσοστό 50,32%  ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης επικράτησε του Εμμανουήλ Καλλέργη που συγκέντρωσε 1022 ψήφους και ποσοστό 49,68%. Συνολικά ψήφισαν 2092 Ανωγειανοί με την αποχή να φτάνει στο 19,46% ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά Πανελλαδικά καθώς δεν ψήφισαν μόλις 503 δημότες Ανωγείων!

Τα αποτελέσματα ανά τμήμα:

59ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 222, Καλλέργης 151.

60ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 204, Καλλέργης 138.

61ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 164, Καλλέργης 144.

62ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 129, Καλλέργης 181.

63ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 145, Καλλέργης 221.

64ο τμήμα: Κεφαλογιάννης 171, Καλλέργης 187.

 Άκυρα και λευκά:35

Ο νέος δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης θα αναλάβει καθήκοντα την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα γίνει η ορκωμοσία του νέου δημοτικού συμβουλίου. Ο Εμμανουήλ Καλλέργης θα είναι δήμαρχος Ανωγείων μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

 Το νέο Δημοτικό συμβούλιο

18 μέλη θα αριθμεί το νέο δημοτικό συμβούλιο Ανωγείων με τους μισούς από αυτούς να εισέρχονται σε αυτό για πρώτη φορά. Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι 43 ετών και έχει ήδη διατελέσει δήμαρχος Ανωγείων για μια οκταετία (2007-2014). Τον Μάιο του 2014 είχε ηττηθεί με διαφορά μόλις μιας ψήφου από τον Εμμανουήλ Καλλέργη (1038 έναντι 1037 ψήφων!). Η απόφαση του τότε να μην ζητήσει επανακαταμέτρηση προκάλεσε Πανελλήνια αίσθηση. Παρών πάντα στο δημοτικό συμβούλιο την πενταετία 2014-2019 ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης θα συμπληρώσει το 2023  12 χρόνια ως δήμαρχος Ανωγείων. Το..ρεκόρ ανήκει στον αείμνηστο Γιώργη Κλάδο που υπηρέτησε πιστά ως δήμαρχος Ανωγείων για συνολικά 17 χρόνια!

Δήμαρχος Ανωγείων: Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Εκλεγμένοι σύμβουλοι με την παράταξη του “Τα Ανώγεια του Μέλλοντος”:

-Δραμουντάνης Μιχάλης (νέο μέλος)

-Βρέντζος Εμμανουήλ (νέο μέλος)

-Φασουλάς Βασίλης

-Σαλούστρος Ιωάννης (νέο μέλος)

-Κουνάλη Λευκοθέα (νέο μέλος)

-Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ (νέο μέλος)

-Κοντογιάννης Εμμανουήλ

-Λευτέρης Μανουράς (νέο μέλος)

 Εκλεγμένοι σύμβουλοι με την παράταξη “Τα Ανώγεια Μπροστά

-Εμμανουήλ Καλλέργης

-Βασίλης Σμπώκος

-Σπιθούρη Καλλέργη-Θεονύμφη (νέο μέλος)

-Μανουράς Βασίλης (νέο μέλος)

-Σκουλάς Γιάγκος

-Ξυλούρης Γιώργος

-Μπαγκέρη Σταυρακάκη Μαίρη

-Πασπαράκης Δημήτρης

Εκλεγμένος σύμβουλος με την “Λαϊκή Συσπείρωση”:

-Στέλιος Σταυρακάκης (νέο μέλος)

 

 

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους Ανωγειανούς για τον πολιτισμένο τρόπο με τον οποίο συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στον πρώτο γύρο των εκλογών, πράγμα που δείχνει την αγάπη και το ενδιαφέρον των Ανωγειανών  για τον τόπο μας. Επίσης, να συγχαρούμε τους  Ανωγειανούς  περιφερειακούς συμβούλους που εξελέγησαν και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη.

 Ο συνδυασμός μας αναδείχθηκε πρώτος  την περασμένη Κυριακή, γεγονός που δείχνει μια αναγνώριση στο έργο και την προσπάθεια μας και μας  γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

Ο αγώνας όμως δεν τελείωσε. Την Κυριακή ευελπιστούμε ότι κάθε Ανωγειανός θα κοιτάξει μέσα του, ελεύθερος θα πάρει τις αποφάσεις του και θα μας εμπιστευθεί ξανά την διοίκηση του τόπου. Θα μας δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο και την προσπάθεια μας  για να πάμε τα Ανώγεια ακόμα πιο μπροστά με ισονομία και αλληλεγγύη. Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά, για την ευημερία και την προκοπή του τόπου μας. Η προσπάθεια για την ανάπτυξη των Ανωγείων μας  χρειάζεται όλους”.

Δημοτική Προοδευτική Κίνηση

«Ανώγεια Μπροστά»

-->