Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο : «Ανάπτυξη και διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ανωγείων»

Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ανωγείων

Προϋπολογισμός : 262.590€ (με ΦΠΑ)

Διάρκεια : 12 μήνες

Διαδικασία Ανάθεσης : Ανοικτός διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα  προσφορά

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 05/11/2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα: «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ  4251/05.09.2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->