ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5455/29-11-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 03/12/2011

Ανακοινώσεις Δημάρχου – Ενημέρωση

-Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις από τους  Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

-Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

-Υποβολή πρότασης από το Δήμο Ανωγείων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) της Περιφέρειας  Κρήτης σύμφωνα με το έγγραφο 3707/25-10-2011.

-Αναπροσαρμογή τέλους άρδευσης για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος και το άρθρο 17 του Ν. 1080/80.

-Αναπροσαρμογή τέλους ύδρευσης για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος και το άρθρο 17 του Ν. 1080/80.

-Αναπροσαρμογή τέλους αποχέτευσης για το έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 24-9/20-10-1958 Β. Δ/τος και το άρθρο 17 του Ν. 1080/80.

-Παραχώρηση στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου κατά χρήση δημοτικού ακινήτου για τη λειτουργία δασοφυλακείου στο Δήμο Ανωγείων, σύμφωνα με το έγγραφο 5157/21-11-2011 της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου και το άρθρο 185 του Ν. 3463/06.

-Παραχώρηση στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνου  κατά χρήση του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9368 σύμφωνα με το έγγραφο 5157/21-11-2011 της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου και το άρθρο 13 της υπουργικής απόφασης 129/2534/10 του Υπουργού Εσωτερικών.

-Δέσμευση δημοτικού ακινήτου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω Δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ανωγείων» με βάση το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π.  «Ψηφιακή Σύγκλιση».

-Αποδοχή πίστωσης, τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή πίστωσης  στον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2011 ποσού 300.000,00 € σύμφωνα με την αριθμό 96774/40347/15-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Μηχανήματος έργου μετά ειδικού εξοπλισμού (Μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων με παρελκόμενα – πολυμηχάνημα).

-Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Κέντρου Υγείας Ανωγείων, σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 14161/15-11-2011 της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

-Σημειακή τροποποίηση ισχύοντος Σχεδίου Πόλης Ανωγείων

-Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτιώσεις κτηνοτροφικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 72/11-11-2011 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και 25812/18-11-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου.

-Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της Ν.Α. Ρεθύμνης (Δήμου Ανωγείων)» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 66/11-11-2011 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και 25767/18-11-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνου.

-Ψήφιση πίστωσης 4.628,24 € σε βάρος σχετικού Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2011 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την αριθμό 47855/16-11-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

-Αποδοχή πίστωσης,  τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης 440,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο 2011, σύμφωνα με την αριθμό 45970/2-11-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

-Χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων και αίθουσας Γ. Σακελλαράκη εντός υπάρχοντος δημοτικού κτιρίου 1ο υποέργο – Οικοδομικές εργασίες» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 24862/9-11-2011  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών στο κέντρο ενημέρωσης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη 1ο Υποέργο : Κατασκευές» σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμό 26124/25-11-2011  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου

-Τροποποιήσεις προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011

-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

-Ενημερώσεις

•        Έγγραφο Γιάννη Σμπώκου, Υπτ/γου ε.α. – Χειρουργού σχετικά με το 1ο πρακτικό γένεσης της Ανωγειανής Αντίστασης

•        Παραχώρηση 19θέσιου λεωφορείου του Δήμου Ανωγείων στο ΚΤΕΛ Ρεθύμνου – Χανίων ΑΕ

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->