Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η  χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑMEΑ έτους 2021 .

Η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021.

 Τα Άτομα με αναπηρία δικαιούνται να έχουν

α. δελτίο μειωμένου εισιτηρίου 50% υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

β. δελτίο δωρεάν μετακίνησης αστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ ( στην πρωτεύουσα του Νομού κατοικίας) εφόσον το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

 Οι  τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

  ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ

 που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δήμων ή λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Β) Οι  τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίοι για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση και ανανέωση  των καρτών είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ωστόσο προς διευκόλυνση των δημοτών οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από την  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία στο Ρέθυμνο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της.

Ή

 Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επιδοματούχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή για το      διατροφικό επίδομα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας

Ή

  Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

Ή

Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

 

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα η ΚΕΠ.
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
  4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2017 θα προσκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας.

Για επιπλέον πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στην

Ø  Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων

τηλ.. επικοινωνίας: 2834031484,2834031411  ή

Ø  στα Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

τηλ.επικονωνίας 2831343323

 

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->