Παράλληλα με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς και έπειτα από την τροποποίηση των μέτρων αντιμετώπισης του Covid- 19 μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους νέα τμήματα Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Ανωγείων. Η λειτουργία τους θα γίνει τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας μεταξύ των οποίων και τη χρήση μάσκας από εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενους.

 Ως εκ τούτου το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ανωγείων (ΚΔΒΜ) ενημερώνει τους Δημότες ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για τα παρακάτω  9 πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα. Πρόκειται για δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται εντός του Δήμου Ανωγείων και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σε διάφορες θεματικές ενότητες .Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Γονέων μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης

25

2

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

Σκοπός των προγραμμάτων είναι  η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία   στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα προσφέρουν στο οικογενειακό και σχολικό  περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Θα αναπτυχθούν θέματα που απασχολούν τους γονείς και έχουν να κάνουν με τη σχέση τους με τα παιδιά, την  βελτίωση της σχολικής επίδοσης, την κάλυψη ψυχικών ,κοινωνικών ,πνευματικών αναγκών των παιδιών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους κ.α.

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Γλώσσα και επικοινωνία πρόκειται να υλοποιηθούν τα προγράμματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

3

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

25

4

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας Ποιότητα ζωής –Περιβάλλον μπορεί να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα που θα μας δώσει βασικές γνώσεις για πρώτες βοήθειες και αγωγή υγείας που πάντα χρειαζόμαστε σε ένα έκτακτο περιστατικό ή στα πλαίσια της φροντίδας της υγείας τόσο του εαυτού μας  όσο και των αγαπημένων μας προσώπων.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

5

Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

25

 

Όσον  αφορά τον τομέα των Νέων Τεχνολογιών μπορούν να υλοποιηθούν τα παρακάτω τμήματα

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

6

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών

25

7

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

8

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

 Στα πλαίσια της λειτουργίας και εξέλιξης μίας τουριστικής επιχείρησης είναι σημαντική η διαδικτυακή προβολή της με σκοπό την διαφήμιση και προσέλκυση πελατών .Αυτό αποτελεί αντικείμενο επιμόρφωσης του πρώτου από τα  παραπάνω προγράμματα.

Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας  Κοινωνικές  δεξιότητες και δράσεις προτείνεται το πρόγραμμα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

9

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

Σκοπός του παραπάνω προγράμματος είναι να  συνειδητοποιήσουμε την  ανάγκη  του  εθελοντισμού  στη  σύγχρονη  κοινωνία και ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης και να  αναγνωρίσουμε τον ειδικό ρόλο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία σε θέματα εθελοντισμού.

Είναι μία ευκαιρία για ανθρώπους με κοινωνικές ευαισθησίες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στα θέματα του εθελοντισμού.

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου. Για τη λειτουργία κάθε προγράμματος απαιτείται η συγκέντρωση 16 αιτήσεων.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως δύο από τα παραπάνω προγράμματα.

Το έργο υλοποιείται από  το Δήμο Ανωγείων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

     Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ανωγείων που υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία .Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2834031411 , 2834031484, Ειρήνη Θεοφανάκη.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->