Με την 4210/9-9-2020 απόφαση του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης ενέταξε την πράξη «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη», η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μετά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ όπως υποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 στις 31 Ιανουαρίου 2020, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης  225.680,00 €

Στόχος του Έργου είναι η ο εξοπλισμός του Κέντρου Μουσικοχορευτικής Παράδοσης του Δήμου Ανωγείων με καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω αξιοποίηση του για την εκπαίδευση σχετικά με την μουσική παράδοση της περιοχής, αλλά και την διάχυση της παράδοσης στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ανωγείων.

Βασικός στόχος του έργου είναι η εξοικείωση των επισκεπτών µε το ηχόχρωµα της περιοχής με την εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων τα οποία ασχολούνται με τον ήχο, την μουσική, τους ανθρώπους πίσω από την καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και τους καθημερινούς δημιουργούς μαντιναδολόγους των Ανωγείων.

Τα συστήματα θα είναι προσανατολισμένα προς την δημιουργία μουσικό-παιδαγωγικών προγραμμάτων. Ενημέρωσης και προώθησης της περιοχής, κάτι που θα επιτευχθεί εγγενώς από τη λειτουργία του Κέντρου. Το σύνολο των εφαρμογών θα υποστηρίζουν πολύγλωσσο περιεχόμενο και αρχικά θα φιλοξενούν περιεχόμενο σε δύο γλώσσες

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε άλλη μία ένταξη πρότασης του Δήμου μας, στο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κρήτη» 2014 -2020 της Περιφέρειας Κρήτης και ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη, στα στελέχη της διαχειριστικής αρχής και στο προσωπικό του Δήμου μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως στην Δρ. Μαρία Χναράκη, Εθνομουσικολόγο, Λαογράφο & Πολιτισμικό Ανθρωπολόγο(M.A., Ph.D.) Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Drexel (Φιλαδέλφεια-ΗΠΑ) και εντεταλμένη αντιπρόσωπο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών, που βοήθησε στη σύνταξη του τεχνικού δελτίου και στην σύλληψη της ιδέας.

Η εν λόγω δράση, έρχεται να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο Κέντρο Μουσικής Μελέτης που είχαμε υλοποιήσει και αυτό μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα της Κρήτης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το κέντρο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικό αλλά και μορφωτικό. Σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ν-Ιδαία Συνεργασία» πιστεύουμε ότι σύντομα θα αποτελέσει το Κέντρο Μουσικής Μελέτης, κοιτίδα παραγωγής πολιτιστικών δράσεων» 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΑΣΗ Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π1.1 Μουσικός Πανόπτης Π1.2 Ψηφιακός Χάρτης Π1.3 Σύστημα παρουσίασης «Ιστορία και Σταδιοδρομία» Π1.4 Σύστημα μικτής πραγματικότητας «Μουσικό Ιδίωμα» Π1.5 Σύστημα επαύξησης Μουσικών Οργάνων Π1.6 Σύστημα παρουσίασης Μαντινάδων Π1.7 Σύστημα παρουσίασης Χορού Π1.8 Σύστημα παρουσίασης Δρώμενων Π1.9 Δημιουργία Ιστοχώρου για το Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων ΦΑΣΗ Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π1.10 Εκπαίδευση Π1.11 Πιλοτική Λειτουργία ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΣΥΛΛΟΓΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5051079 (Κωδ. Απόφασης:10078) Σελίδα 3 Π2.1 Συλλογή, αξιολόγηση και παραμετροποίηση πρωτογενούς υλικού Π2.2 Ορισμός σεναρίου Π2.3 Παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο 360ο ψηλής ευκρίνειας και δημιουργία κειμένων Π2.4 Παραγωγή ηχητικών αφηγήσεων Π2.5 Επιστημονική τεκμηρίωση του ψηφιακού περιεχομένου ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Π3.1)

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->