Προχωράνε οι διαδικασίες δημοπράτησης  για το μεγάλο έργο ύψους 1.8 εκατομμυρίων ευρώ  για τη συντήρηση οδοποιίας στην επαρχιακή οδό διασύνδεσης των  Ανωγείων με το οροπέδιο Νίδας. Η  έγκριση της χρηματοδότησης είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Περιφέρεια Κρήτης διακήρυξε ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Στην περιγραφή του έργου στην προκήρυξη που δημοσιεύεται στη Διαύγεια αναφέρεται ότι αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση της επαρχιακής οδού με την κατασκευή λιθοπληρώσεων, επενδεδυμένων τράφων, οδωστρωσίας, ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και διαγραμμίσεις των νέων ασφαλτικών.

Πρόκειται για μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας στον δρόμο προς τη Νίδα που θα βελτιώσει αισθητά τη διέλευση προς το βουνό για τους ντόπιους, τους κτηνοτρόφους αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες του Ψηλορείτη που θέλουν να απολαύσουν τον ορεινό πλούτο της περιοχής, σε σημεία όπως στο Ιδαίον Άντρον, το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, τη Ζώμινθο και το ορειβατικό καταφύγιο.

Ένα σπουδαίο έργο που θα αποτελέσει την σημαντικότερη παρέμβαση στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του τουρισμού της περιοχής και της ανάδειξης μεγάλων πολιτισμικών μνημείων του Ψηλορείτη.

 

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->