Στην χρηματοδότηση για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα 3 προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με δικαιούχους της επιχορήγησης να είναι οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους.

Έτσι ο Δήμος Ανωγείων έλαβε το αντίστοιχο ποσό των 150.000€ για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->