Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ανωγείων., το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ανωγείων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ανωγείων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο,

πρόληψη εξαρτήσεων ,διατροφή κλπ.)

25

2

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)

25

3

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

25

4

Ιταλικά για τον τουρισμό(Α1-Α2)

25

5

Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος

50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έως δύο από τα παραπάνω προγράμματα.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που υλοποιείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων  στα τηλέφωνα 2834031411 , 2834031484.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.           

Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->