Ο Δήμος Ανωγείων εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας ι  «Αστική Αναζωογόνηση 2018» για Δήμους οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν οικισμούς με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων με το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας Δήμου Ανωγείων»  για τον εξωραϊσμό  των σχετικών οδών α) «οδός Πάνω Λαγκού προς Σαμολιανά», β) «οδός μεταξύ Πάνω Λαγκού και κεντρικής οδού», γ) «οδός μεταξύ Κατσαμπά και παιδικής χαράς Περαχωριού» με το ποσό των 112.000 € με ένα έργο συνολικού κόστους 160.000 € με το ποσοστό της έκπτωσης να είναι υπέρ του ποσού χρηματοδότησης του Δήμου. To σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί το Μάιο του 2019.

Σχετικά αναφέρεται ότι:

  1. Το πρόβλημα που εξαλείφεται μπορεί να χαρακτηριστεί ως αισθητικό ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται πλημυρικά φαινόμενα με την τοποθέτηση σχαρών υδροσυλλογής και σύνδεσης αυτών με το δίκτυο απορροής ομβρίων που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος προβλήματα που συνδέονται με την κατακρήμνιση χωμάτων από την ύπαρξη υψομετρικών διαφορών στις περιοχές παρέμβασης θα αντιμετωπιστούν με τη συντήρηση και εκ νέου κατασκευή τοιχείων από τοπικές λίθους.
  2. H πρόταση περιλαμβάνει 4 σημειακές παρεμβάσεις ανάπλασης στο ΔΔ Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την επίστρωση με τοπικές λίθους, την τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα c20/25, τη δημιουργία βιομηχανικού πατώματος με ραβδώσεις όπου υπάρχουν έντονες κλίσεις, τη δημιουργία και συντήρηση αρμολογημένων τοιχείων από πέτρα, την τοποθέτηση όδευσης τυφλών, την εκσκαφή και τοποθέτηση σπιράλ φωτισμού μετά των καλωδίων, γειώσεων και των αντίστοιχων φωτιστικών, την τοποθέτηση σχαρών υδροσυλλογής.

iii. Στα οφέλη συγκαταλέγονται η εξάλειψη των ως άνω αναφερόμενων προβλημάτων αλλά και η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του συνόλου του Δημοτικού Διαμερίσματος των Ανωγείων του Δήμου Ανωγείων του οποίου η οικονομία βασίζεται κατά μεγάλο μέρος στους επισκέπτες της.

  1. Ως ωφελούμενος πληθυσμός μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των κατοίκων του Δήμου αλλά και οι επισκέπτες αυτού.
Μοιραστείτε το:
  • Print
  • PDF
  • Twitter
  • Facebook

-

-->